Oostendse moskee Jamia Islamia verliest erkenning

West-Vlaanderen / Oostende – De moskee Jamia Islamia in Oostende is zijn erkenning kwijt. De deputatie nam hiervan kennis op z’n zitting van 17 maart. Dit is het gevolg van de tussenkomst van provincieraadslid Wim Aernoudt. Hij bracht in januari 2021 aan het licht dat de sinds 2009 erkende moskee zich nooit had gehouden aan de regels rond transparantie en administratie gepaard gaan met een erkenning.

Jamia Islamia in Oostende werd erkend door de Vlaamse Gemeenschap in 2009. Erkende moskeeën kunnen een aanvraag indienen om budgetten voor werking en gebouwen te krijgen bij de provincie. Een transparante communicatie met onder andere de provinciale overheid wordt verwacht, ook over hun betrokkenheid met de lokale gemeenschap. In het geval van Jamia Islamia was daar nooit sprake van. Er waren pogingen om tot een budgetaanvraag te komen in 2014 en 2017. Uiteindelijk werd nooit een budget aangevraagd en was er nooit een transparante communicatie.

Provincieraadslid Wim Aernoudt stelde begin 2021 al: “Je kan je vragen stellen bij de financiering van deze moskee en de gevraagde transparantie hierover. Bovendien rapporteert deze moskee bij de provincie ook niet hoe ze zich verhoudt tot de lokale gemeenschap. Een verplichting om “het verslag van betrokkenheid bij de lokale gemeenschap” op te stellen bestaat al sinds 2005.”

Nu de bal aan het rollen was, trad de Vlaamse Overheid in maart 2021 de conclusies van provincieraadslid Aernoudt bij. Het stelde de moskee officieel in gebreke omwille van het niet vervullen van administratieve verplichtingen en een gebrek aan transparantie. Er was in juni nog overleg met de moskee daarin bijgestaan door de executieve van de moslims in België. Daar werd middels bijstand van de executieve beterschap beloofd. Dat gebeurde niet waarna de Vlaamse overheid in december 2021 de in de wet voorziene sanctioneringsprocedure opstartte.

Op 5 februari 2022 besliste het comité van de geloofsgemeenschap echter om handdoek in de ring te werpen en de erkenning terug te geven. Het bracht de overheid daarvan zelf op de hoogte. Men stelt dat in de huidige situatie de moskee geen erkenning nodig heeft. Men gebruikt het gebouw van een islamitische VZW en de bijdragen van de eigen leden zijn voldoende om de werking van de moskee te financieren.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Het is uiteraard een goede zaak dat er klare wijn wordt geschonken. Aan een erkenning zijn voorwaarden verbonden, als je niet bij machte bent om die na te leven is het verlies van de erkenning logisch. Maar het is toch straf dat een lid van de oppositie in de provincieraad de kat de bel moet aanbinden om de wet ook te laten toepassen. Zeker gezien de moskee sinds erkenning in 2009 nooit in orde is geweest. Dit is toch ruim 12 jaar lang. Het is bijzonder laks dat de West-Vlaamse deputatie hier al die tijd helemaal geen initiatief nam.

Hiermee is er nog één erkende moskee in West-Vlaanderen. Dat is Assounah in Desselgem dat jaarlijks een budget aanvraagt bij de provincie. Maar ook deze moskee had de aansporing van provincieraadslid Wim Aernoudt nodig om hun verslag van maatschappelijke betrokkenheid volwaardig op te stellen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is