Erkende lokale geloofsgemeenschappen & erediensten

Lokale geloofsgemeenschappen, kerken en besturen van erediensten moeten erkend zijn door de Vlaamse overheid. Een erkenning schept rechten en verplichtingen voor de geloofsgemeenschap en de betrokken Vlaamse gemeente(n).
 

Plaatselijke kerk- en geloofsgemeenschappen die een erkenning krijgen, moeten elk jaar:

  • een budget indienen
  • een verslag bezorgen over haar concrete betrokkenheid bij het geheel van de lokale gemeenschap, met een verduidelijking van de wijze waarop de gemeenschap:
    • in haar werking en haar contacten met gelovigen en derden (uitgezonderd de eigen liturgie) de Nederlandse taal gebruikt
    • en haar contacten met de bestuurlijke overheid van de gemeente(n) van haar gebiedsomschrijving organiseert.

Het representatief orgaan van de eredienst dient een aanvraagdossier in bij de Afdeling Lokale Organisatie en Werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Vervolgens wordt de aanvraag onderworpen aan het (niet bindend) advies van een aantal andere overheden:

  • elke gemeenteraad in het werkingsgebied van de gemeenschap
  • elke gemeenteraad en provincieraad die moet bijdragen in het budget van de betrokken eredienstinstelling

Ingevolge de artikelen 45 tot en met 50/1 en 272 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten zijn de budgetten van de islamitische geloofsgemeenschappen onderworpen aan de akteneming, goedkeuring of aanpassing door de provincieraad

Daarnaast is de provincie verplicht om kathedralen op haar grondgebied te onderhouden.

 Alle info: https://www.vlaanderen.be/erkenning-van-lokale-geloofsgemeenschappen

Nieuws over dit onderwerp

Oostendse moskee Jamia Islamia verliest erkenning

West-Vlaanderen / Oostende – De moskee Jamia Islamia in Oostende is zijn erkenning kwijt. De deputatie nam hiervan kennis op z’n zitting van 17 maart. Dit is het gevolg van de tussenkomst van …