Verkiezingen 2019

'Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.' is de campagneslogan waarmee de N-VA op 26 mei naar de kiezer trekt. De slogan is zondag voorgesteld op een eerste kandidatendag van N-VA in Gent. "Voor ons is de inzet van de verkiezingen het verderzetten van het hervormingsbeleid dat door ons is ingezet en dat voortuitgang heeft gebracht", zegt algemeen directeur van de N-VA Piet De Zaeger. De partijraad van N-VA keurde zaterdag de kieslijsten goed voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. De 406 kandidaten krijgen op twee kandidatendagen in Gent en Edegem uitleg over de campagne.

De aanwezigen in Gent kregen in primeur de campagneslogan te zien: 'Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.' De slogan voor 2019 bouwt consistent verder op de vorige campagneslogans en -boodschappen. In 2010 stapte de N-VA met 'Nu durven veranderen' naar de kiezer, in 2012 met 'De kracht van verandering' en in 2014 met de slogan 'Verandering voor Vooruitgang'.

"Wij willen nu aangeven dat de verandering die wij hebben ingezet op Vlaams en federaal niveau wel degelijk voortuitgang heeft gebracht. De voorbije vier jaar heeft de N-VA zowel vanuit de Vlaamse Regering als de federale regering een verantwoord hervormingsbeleid gevoerd. De belangrijke taxshift , de enorme private jobcreatie, de historische pensioenhervorming, het ontwarren van de mobiliteitsknoop rond het Oosterweelproject, de Vlaamse investeringsregering Bourgeois die innovatiebudgetten koppelde aan begrotingen in evenwicht, de opbouw van een veiligheidscultuur met politie en defensie, de verdediging van onze Vlaamse identiteit en van de waarden van de Verlichting, een streng maar rechtvaardig migratiebeleid, … allemaal concrete voorbeelden van succesvolle verandering en vooruitgang", zegt De Zaeger. Daartegenover staat de dreiging van de traditionele partijen om ons aan de kant te zetten en van de PS die, zoals Elio Di Rupo zelf aangaf, de macht terug wil heroveren. "Vandaag bevinden we ons op een kantelmoment in de Belgische politiek. De N-VA wil de geboekte vooruitgang verdedigen en verder veranderen. Het enige alternatief is stilstand en dus achteruitgang", waarschuwt de N-VA. "De PS wil niet verder hervormen, maar hervormingen terugschroeven. Dat wil zeggen: opnieuw meer belastingen, laksheid op veiligheid en migratie, …"

In de slogan van dit jaar staat het woord 'Vlaanderen', wat zou kunnen aangeven dat de N-VA het communautaire nadrukkelijk op tafel legt. "Wij zetten wel degelijk in op het conferderalisme. Als je de verandering structureel wil verankeren, moet je ook de staatsstructuur aanpassen. Tegelijk geven we aan dat we geen zaken hebben wat er in die andere democratie wordt beslist, maar dat we Vlaanderen willen verdedigen", aldus de N-VA-directeur.

Nieuws over dit onderwerp

N-VA West-Vlaanderen stelt volledige lijst voor

“Groeilijsten met stevige wortels” WEST-VLAANDEREN – Met ervaring en jong talent en met lef en ambitie. Zo trekt de N-VA in West-Vlaanderen op 26 mei naar de kiezer. De volledige lijsten voor de …

N-VA stelt West-Vlaamse topkandidaten voor

WEST-VLAANDEREN – Woensdagmorgen 30 januari stelden lijsttrekkers Sander Loones en Bert Maertens op een persconferentie in Roeselare de N-VA-topkandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en …