Economie en ondernemen

Om werken voldoende lonend te maken, moeten de lasten op arbeid omlaag. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Bovendien houden we onze welvaart alleen op peil wanneer meer mensen werken. Werklozen moeten sneller terug aan de slag. En vijftigplussers mogen niet uit de arbeidsmarkt worden geweerd. 

De N-VA wil dan ook werk maken van een economisch beleid gericht op het verlagen van de lasten, het afbouwen van de schuld en het afslanken van de overheid. Tegelijk wil de N-VA de ondernemende Vlaming weer zuurstof geven. De overheid moet niet alles regelen. Door bureaucratie verliezen ondernemers te veel tijd met het invullen van formulieren en het aflopen van loketten. 

Zo willen wij onze competitiviteit verbeteren en uitdagingen zoals de vergrijzing aanpakken. 

Vlaanderen heeft gedaan wat in zijn mogelijkheden lag, maar de grote knelpunten blijven federaal. Daar werden de nodige veranderingen in het verleden steevast tegengehouden door de PS. De relancemaatregelen van de regering-Di Rupo waren dan ook veel te beperkt.

De N-VA wil dat de sociaal-economische bevoegdheden naar Vlaanderen komen. Want Vlaanderen en Wallonië denken helemaal anders over economie, werk en ondernemen. En bovendien zijn de uitdagingen aan beide kanten van de taalgrens verschillend. Eigen oplossingen op maat zijn beter dan het zoveelste compromis. Voor beiden.

In West-Vlaanderen heb je de POM. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen versterkt ondernemerschap, door samenwerking te stimuleren tussen de ondernemingen en hun organisaties, de kennisinstellingen, de regionale beleidsorganen en de sociale partners, om te komen tot een duurzaam, innovatief en internationaal gericht economisch weefsel.

Nieuws over dit onderwerp

Nog geen uitbater voor River Terminal Roeselare

West-Vlaanderen / Wielsbeke - Het nieuwe overslagcentrum langs het kanaal Roeselare-Leie is nog altijd niet in gebruik genomen. “Er is nog altijd geen uitbater gevonden voor de River Terminal …

Naar twee spooroverslagpunten in West-Vlaanderen?

West-Vlaanderen / Zeebrugge / Oostende / Rekkem - Op dit ogenblik zijn er in West-Vlaanderen nog vijftien specifieke spooraansluitingen naar bedrijven of bedrijventerreinen. Provincieraadslid Kurt …