Nieuws

Op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

West-Vlaanderen - Drones bieden interessante mogelijkheden om ingezet te worden bij hulpverlening en noodplanning. Maar hiaten in de wetgeving beperken momenteel nog de maximale inzet van deze technologie blijkt uit het antwoord van gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt …

Op 24 juni 2022

“Aanbod provincie West-Vlaanderen uitbreiden” West-Vlaanderen – N-VA wil bij monde van fractievoorzitter Kristof Pillaert dat alle West-Vlaamse landbouwers met graasweides de mogelijkheid krijgen van de provincie West-Vlaanderen om schaduwbomen aan te planten voor hun vee. Het provinciebestuur …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur van West-Vlaanderen geeft een advies aan de Vlaamse Regering in het kader van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord (PAS). Dit advies werd onderhandeld over alle partijgrenzen heen, ook de oppositie werd betrokken. “Ook N-VA onderschrijft dit …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief