Milieu en klimaat

Een gezond leefmilieu is essentieel. We blijven inzetten op een betere luchtkwaliteit met minder vervuilende stoffen. Toegankelijke bossen en andere natuur zijn nodig voor rust en recreatie, als habitat voor fauna en flora, en voor het opnemen van vervuilende stoffen als CO2 en fijn stof.

Overheid en burgers moeten zich samen inzetten voor het klimaat. Particulieren moedigen we via subsidies of fiscale voordelen aan om zelf te investeren in energiebesparingen. 
Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt, stimuleren we de Vlamingen om duurzaam om te springen met water en andere grondstoffen. Het verschuiven van belastingen van arbeid naar verbruik en vervuiling draagt daar aan bij.

Door recyclage en hergebruik vermindert de afhankelijkheid van steeds duurder wordende grondstoffen uit het buitenland. Bovendien bekleedt onze recyclage-industrie een toppositie in de wereld en dat moeten we zo houden.

Ontvang je graag onze nieuwsbrief Natuur en Milieu? Schrijf je dan in via natuurenmilieu [at] n-va.be.

Ook de provincie West-Vlaanderen volgt met de dienst MiNaWa het beleid rond leefmilieu op. Zo is de provincie bevoegd voor bepaalde milieuvergunningen, ontwikkelt ze beleid rond natuur- en milieuzorg, ...

Nieuws over dit onderwerp