Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

West-Vlaanderen - Drones bieden interessante mogelijkheden om ingezet te worden bij hulpverlening en noodplanning. Maar hiaten in de wetgeving beperken momenteel nog de maximale inzet van deze technologie blijkt uit het antwoord van gouverneur Carl Decaluwé op een vraag van provincieraadslid Kurt …

Op 24 juni 2022

“Aanbod provincie West-Vlaanderen uitbreiden” West-Vlaanderen – N-VA wil bij monde van fractievoorzitter Kristof Pillaert dat alle West-Vlaamse landbouwers met graasweides de mogelijkheid krijgen van de provincie West-Vlaanderen om schaduwbomen aan te planten voor hun vee. Het provinciebestuur …

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur van West-Vlaanderen geeft een advies aan de Vlaamse Regering in het kader van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord (PAS). Dit advies werd onderhandeld over alle partijgrenzen heen, ook de oppositie werd betrokken. “Ook N-VA onderschrijft dit …

Op 22 juni 2022, over deze onderwerpen: Onroerend Erfgoed

West-Vlaanderen - De West-Vlaamse erfgoedlocaties zijn populair bij scholen. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) opvroeg. “Sinds de herdenkingsperiode van de Eerste Wereldoorlog tot nu hebben bijna 60.000 West-Vlaamse leerlingen via een provinciale subsidie een bezoek …

Op 16 juni 2022, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Landbouw, Milieu en klimaat

Provincieraadsliden Wim Aernoudt en Luc Coupillie hebben deze week een infoavond verzorgd voor lokale N-VA bestuursleden over het stikstofakkoord en de gevolgen in West-Vlaanderen. Voor de inleiding en het slotwoord mochten we rekenen op niemand minder dan fractievoorzitter Kristof Pillaert en …

Op 14 juni 2022, over deze onderwerpen: Afdelingswerking, Communicatie

Bijna 200 bestuursleden van de West-Vlaamse afdelingen konden vorige week een kijkje nemen achter de schermen van het provinciebestuur. Veel van onze bestuursleden en mandatarissen waren nog nooit in provinciehuis Boeverbos in Brugge geweest. De provincieraadsleden namen hen op sleeptouw.       Op …