Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 15 april 2021, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Mobiliteit en openbare werken

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur liet in een persbericht uitschijnen dat Vlaanderen beter de realisatie van fietssnelwegen in de toekomst op zich diende te nemen. Dit bracht wat beroering in de provincieraad van maart 2021. Niet minder dan vier raadsleden uit vier verschillende partijen wilden …

Op 13 april 2021, over deze onderwerpen: Armoede, Coronacrisis, Economie en ondernemen, Financiën en begroting

Uitbaters niet in uitbating, dan geen belasting betalen West-Vlaanderen - Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen wil dat de provinciebelasting voor bedrijven in coronatijden herbekeken wordt. De provincie Vlaams-Brabant wil hiermee in 2021 rekening houden. Naast het feit dat ze de …

Op 6 april 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

Dit opiniestuk werd gepubliceerd op 6 april op de website van de Krant van West-Vlaanderen: www.kw.be/nieuws/opinie/overheid-moet-landbouwers-rechtszekerheid-bieden/ Hieronder lees je het volledig opiniestuk. West-Vlaanderen – Al tientallen jaren worstelt Vlaanderen met de impact van z’n …

Op 31 maart 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

Landbouwer dreigt opnieuw de dupe te worden West-Vlaanderen – In de provincieraad van maart liet gedeputeerde Naeyaert op vraag van provincieraadslid Wim Aernoudt er geen twijfel over bestaan: “Er is een vrij groot oorzakelijk verband tussen een landbouwbedrijf en de stikstofdepositie in de …

Op 8 maart 2021, over deze onderwerpen: Coronacrisis, Economie en ondernemen, Efficiënte overheid, Onderwijs

West-Vlaanderen - In de toekomst zullen studenten die een innovatieve inbreng doen in een West-Vlaams bedrijf via een stage met proefschrift, gehonoreerd kunnen worden door de Provincie. Het gaat om studenten die verbonden zijn aan een West-Vlaamse hogeschool of universitaire campus. Dit blijkt …

Provincieraadslid Isabelle Vandenbrande heeft het provinciebestuur ondervraagd over de ondersteuning voor West-Vlaamse bedrijven nu de Brexit en de nieuwe regels voor hen sinds 2 maanden van kracht zijn. “Een verbindingsofficier volgt in het Verenigd Koninkrijk de regelgeving op en begeleidt …