Efficiënte overheid

Meer doen met minder middelen. Een overheid die een schuldenberg en begrotingstekorten, moet veel efficiënter werken. 

De N-VA wil het aantal ambtenaren verminderen. Administratieve vereenvoudiging is een tweede noodzakelijke stap. De berg paperassen moet kleiner. Wie vragen heeft, moet zoveel mogelijk bij één loket terecht kunnen. En wanneer de administratie via het internet kan, bespaart dat gezinnen, bedrijven én de overheid veel extra werk.

Een efficiënte overheid betekent ook dat we het aantal bestuursniveaus verminderen. En dan gaat het niet enkel om de verhouding tussen het Vlaams en federaal niveau. Binnen Vlaanderen willen we het aantal bestuursniveaus tot twee beperken: de gemeenten en de Vlaamse overheid. De provincies verdwijnen dan. 

Nieuws over dit onderwerp