Veiligheid

De N-VA wil alle overlast en criminaliteit – klein én groot – aanpakken. Dat vereist een doordacht veiligheidsbeleid, maar ook propere, open straten en een betere verlichting ...
We zijn voorstander van Buurtcomités en Buurtinformatienetwerken (BIN). Die bevorderen de sociale weefsel in de buurt en de lokale veiligheid.
De N-VA ijvert ook voor een overkoepelende Europese aanpak van grootschalige misdaad, zoals illegale wapenhandel, mensenhandel en terrorisme.

De gouverneur zorgt voor de handhaving van de openbare rust en orde in de provincie, alsook voor de veiligheid van personen en eigendommen. Hierdoor is hij nauw betrokken bij de goede werking van de geïntegreerde politie binnen de provincie, bestaande uit verschillende gedeconcentreerde diensten van federale politie en negentien lokale politiezones. De gouverneur wordt in zijn opdracht inzake veiligheid en politie bijbestaan door een team van verbindingsambtenaren die tal van provinciale projecten volgen. De N-VA volgt het beleid van de gouverneur op vlak van veiligheid nauw op.

Nieuws over dit onderwerp