Moskee Assounah in Desselgem verzuimt correcte rapportage

Op 28 oktober 2020, over deze onderwerpen: Erkende lokale geloofsgemeenschappen, Financiën en begroting

West-Vlaanderen / Waregem - De islamitische geloofsgemeenschap Assounah uit Desselgem verzuimt jaar na jaar om op een correcte manier verslag uit te brengen over hun werking. Provincieraadslid Wim Aernoudt: “N-VA vraagt een volledige en correcte rapportage. Deze hoort bijvoorbeeld ook de taalopleiding van imams te staven en toont een duidelijk overzicht van de contacten met de buurt.”

Raadslid Aernoudt uit Gistel interpelleerde de bevoegd gedeputeerde daarover. Gedeputeerde Naeyaert moest erkennen dat “het verslag inzake betrokkenheid bij de lokale gemeentschap” veel hiaten vertoont en beloofde om volgend jaar op dat vlak scherpere eisen te stellen aan Assounah.

“Het ergerlijke is dat de provinciale diensten die dit opvolgen al jaren dezelfde opmerking maken. Men vraagt om in het door ons betwiste verslag de activiteiten te staven met bijvoorbeeld foto’s, verslagen, attesten, … . Jaar na jaar wordt dit nagelaten. “

Dit “verslag inzake betrokkenheid bij de lokale gemeenschap” is één van de criteria om de erkenning van je geloofsgemeenschappen te behouden. Dit wordt reeds opgelegd sinds 2005 door de Vlaamse Regering. “Wie in dit verslag niet of onvoldoende z’n betrokkenheid bij de lokale gemeenschap aantoont, kan zijn erkenning en bijgevolg zijn jaarlijkse subsidie verliezen. De islamitische geloofsgemeenschap Assounah uit Desselgem ontvangt jaarlijks een kleine 100.000 euro aan middelen van de provincie West-Vlaanderen. Wij verwachten dan ook een correcte rapportage.”

“De recente gebeurtenissen in Frankrijk bewijzen de noodzaak om als overheid een nauw contact met de moslimgemeenschap te onderhouden. De rol van de provincieraad en de provinciegouverneur voor een strikte opvolging zijn hierbij cruciaal”, besluit raadslid Aernoudt.

 

Rechts kunt u het verslag diensten provincie - moskee Assounah 2020 downloaden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is