Provincie West-Vlaanderen volgt de erkende moskee Jamia Islamia in Oostende niet op

West-Vlaanderen / Oostende – De erkende moskee Jamia Islamia in Oostende dient geen budgetaanvraag in bij de provincie West-Vlaanderen. Meegaand dient het ook geen verslag inzake betrokkenheid bij de lokale gemeenschap in. “Hiervan wordt door de provincieraad nooit officieel akte van genomen. De provincie neemt in dit alles een zeer berustende houding aan. N-VA wil daar verandering in brengen,” aldus raadslid Wim Aernoudt uit Gistel.

Erkende moskeeën kunnen een aanvraag indienen om budgetten voor werking en gebouwen te krijgen bij de provincie. Een transparante communicatie met de provinciale overheid wordt dan verwacht. In het geval van Jamia Islamia is daar geen sprake van. De laatste poging om tot een budgetaanvraag te komen, dateert uit 2014. Uiteindelijk werd nooit een budget aangevraagd.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Je kan je vragen stellen bij de financiering van deze moskee en de gevraagde transparantie hierover. Bovendien rapporteert deze moskee bij de provincie ook niet hoe ze zich verhoudt tot de lokale gemeenschap. Een verplichting om “het verslag van betrokkenheid bij de lokale gemeenschap” op te stellen bestaat al sinds 2005.”

Een paar maand geleden kaartte raadslid Wim Aernoudt ook al aan dat de erkende moskee Assounah in Desselgem zich, qua verslag inzake betrokkenheid bij de lokale gemeenschap, al jaren beperkte tot een doorslagje van het verslag van het vorige jaar, waarin nauwelijks concrete info te vinden was. Wim Aernoudt: “Dankzij deze tussenkomst, lezen wij in de pers, heeft Assounah intussen een nieuw en meer gedetailleerd verslag aan de provincie bezorgd.“

Gedeputeerde Naeyaert antwoordt dat de provincie enkel in actie moet komen als een moskee een budget aanvraagt. Wim Aernoudt: “Na lezing van het decreet van 30 september 2005 over de erkenning geloofsgemeenschappen en het decreet van 7 mei 2004 over de organisatie van de erkende erediensten twijfelen wij daar erg aan. Het is volgens ons sowieso een zeer enge lezing van de wetgeving.“

“De N-VA-fractie stelt voor dat de provincieraad jaarlijks kennis neemt via de agenda van de raad van het niet aanvragen van een budget en het niet indienen van een verslag van maatschappelijke werking door Jamia Islamia. Na kennisname door de raad wordt deze vaststelling doorgestuurd naar de gouverneur die dit kan rapporteren aan Vlaanderen. Op deze manier doet de provincie zijn plicht en krijgen de West-Vlamingen een garantie op correcte rapportage,” besluit raadslid Wim Aernoudt.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is