Communicatie

Dit onderwerp bevat alle artikels die verschijnen in de media.

Nieuws over dit onderwerp

Infoavond Marnixring West-Vlaanderen

De provinciale fractie verwelkomde op woensdag 5 oktober de verschillende West-Vlaamse Marnixringen in provinciehuis Boeverbos voor een uiteenzetting over de werking van het provinciebestuur …