Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 23 december 2021, over deze onderwerpen: Communicatie, Onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert ruim 3 miljoen euro in 8 scholenbouwprojecten over de provincie West-Vlaanderen. In deze nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen zullen honderden leerlingen aan een schoolbank kunnen aanschuiven. “Met een investering van drie miljard euro lenigen we …

Op 22 december 2021, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Efficiënte overheid, Energie, Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen / Diksmuide – “Er moeten meer kleine windturbines komen in West-Vlaanderen dan de 34 vergunde tot nog toe”, aldus provincieraadslid Luc Coupillie. “Het provinciaal beleidskader voor gemeentes is niet dwingend. De gemeentes kunnen zelf beslissen over de vergunningsaanvragen op basis …

Op 20 december 2021, over deze onderwerpen: De Vlaamse Kust, Toerisme

West-Vlaanderen / Knokke-Heist / Damme / Brugge - Provincieraadslid Isabelle Vandenbrande vernam op de provincieraad van de deputatie dat de expo “Verdwenen Zwinhavens” die liep tot 7 november 2021 geen verlenging krijgt. De expo vond plaats in het Zwin Natuur Park en in de omliggende Zwinstreek …

Op 20 december 2021, over deze onderwerpen: Sport

Vlaams minister van Sport Ben Weyts kent na een tweede oproep dit jaar bijna € 3 miljoen toe aan 4 bovenlokale sportinfrastructuurprojecten verspreid over de provincie West-Vlaanderen. Jaarlijks zullen duizenden sportende Vlamingen in totaal nieuwe en moderne sportinfrastructuur hun sport kunnen …

Op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Mobiliteit en openbare werken, Veiligheid

West-Vlaanderen / Kortemark / Koekelare – Het nieuwe fietspad tussen Kortemark en Koekelare (langs de Koekelarestraat respectievelijk Kortemarkstraat) vertoont technische gebreken en was aanleiding tot een rechtszaak tussen de provincie en de aannemer. “De afwikkeling daarvan dreigt nu een strop te …

Op 16 december 2021, over deze onderwerpen: Patrimonium

West-Vlaanderen / Izegem - De provincieraad keurde een selectieleidraad voor een partnerschap voor de herbestemming van het kasteel Wolvenhof in Izegem goed. “Eindelijk wordt na een lang en hobbelig parcours een eerste belangrijke stap voor een invulling van het beschermd gebouw”, zegt …