West-Vlaamse N-VA doet niet mee aan politieke spelletjes op de kap van de kustreddingsdienst

Op 6 september 2019, over deze onderwerpen: De Vlaamse Kust, Toerisme, Veiligheid

West-Vlaanderen / Vlaamse Kust – De West-Vlaamse N-VA-fractie betreurt de berichtgeving van het provinciebestuur West-Vlaanderen om hun financiering aan de kustreddingsdienst IKWV steeds in vraag te stellen. “De kustreddingsdienst is geen exclusieve bevoegdheid van Vlaanderen. Iedereen profiteert mee: de zonnebaders, de horeca en logiessector, dus ook de kustgemeentes én de provincie West-Vlaanderen. Het is dan maar logisch dat ze mee financieren zolang nodig.”

De bijdrage van de provincie is 6 % van het totaalbudget voor de kustreddingsdienst. De kustgemeenten staan in voor het leeuwendeel van de financiering, meer dan 4 miljoen euro.

“Het is dan ook verwonderlijk dat het provinciebestuur stelt dat de kustreddingsdienst niet meer kan blijven verder bestaan zonder deze steun. We hopen dat dit politiek spel nu eindelijk stopt. Wat we nu lezen in de media, is nogmaals de bedoeling om de Vlaamse Regering te schaden, niettegenstaande Open VLD en CD&V er deel van uit maken. Het kan perfect om deze kustreddingsdienst te ondersteunen zonder dat je hiervoor lid bent van de raad van bestuur. De provincie doet dit ook met andere organisaties door een jaarlijkse subsidie te verlenen aan bv. het Europacollege te Brugge of de West-Vlaamse milieufederatie,” aldus fractievoorzitter Kristof Pillaert.

“Uiteraard is de kustreddingsdienst van cruciaal belang om de veiligheid van de miljoenen toeristen te garanderen. Het is historisch zo gegroeid dat de provincie bijdraagt in de werking. De bijdrage is maar 6 % van het totaalbudget. Toch staan andere spelers niet te springen om die financiering zomaar over te nemen. De vorige deputatie schoot in een kramp naar aanleiding van de interne staatshervorming. Eén van de gevolgen is dat provincies moeten uittreden uit intercommunales. Op dat moment koos de provincie er voor om met de kustreddingsdienst een spelletje zwarte pieten te starten. Deze manier van doen is ronduit beschamend!“, besluit provincieraadslid Wim Aernoudt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is