N-VA wil ééngemaakte toeristische Zwinstreek

West-Vlaanderen / Damme / Knokke-Heist - Op de provincieraad van september 2019 deed provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe uit Damme een oproep aan de deputatie om in de Zwinstreek meer samenwerking te realiseren. “Er is een toenemende interesse voor de Zwinstreek: “De uitbreiding van ‘het Zwin’ en het verleggen van de internationale dijk lokt zeker meer toeristen. Ook de lopende TV-serie ‘Grenslanders’ zal bijkomende  interesse voor de streek wekken,” aldus Van Meirhaeghe.

De Zwinstreek is een uniek en eveneens grensoverschrijdend gebied met prachtige natuur, rijk aan erfgoed en historie, en een veelzijdig aanbod van streek- en hoeveproducten.” verklaart Van Meirhaeghe op de laatste provincieraadszitting. De West-Vlaamse N-VA-fractie is vragende partij om van de  grensoverschrijdende Zwinstreek ook een regio te maken met één coördinator. In West-Vlaanderen is dit al het geval voor de Kust, de Westhoek, Brugs Ommeland en Leiestreek. Daarnaast is er in Oost-Vlaanderen het Meetjesland. Van Meirhaeghe vernam van de deputatie dat men hier niet op ingaat. De gedeputeerde bevoegd voor Toerisme Sabien Lahaye-Battheu wil de regio opnemen als een belangrijk structurerend deelgebied van het Brugse Ommeland en benadrukt dat er een Zwinregio-overleg is over de deelgebieden heen. Voor N-VA ligt hier een unieke opportuniteit om een grensoverschrijdende toeristische entiteit te realiseren. “Wij zijn van mening dat één regio met één coördinator noodzakelijk is om de Zwinstreek als toeristische regio verder uit te bouwen,“ aldus Van Meirhaeghe.

Tevens polste Van Meirhaeghe of Westtoer grensoverschrijdende initiatieven voorziet zoals bijvoorbeeld nieuwe fietsroutes rond erfgoed, geschiedenis en natuur. Evenzeer vraagt hij ook of Westtoer horeca en lokale ondernemers hierin zal ondersteunen zoals het geval is voor andere projecten in de provincie.

De deputatie wil wel meer samenwerking realiseren tussen West-Vlaanderen en Zeeland op vlak van toerisme. Het provinciebestuur zal de horecasector en de lokale ondernemers ondersteunen indien ze grensoverschrijdende projecten organiseren, ook in de Zwinstreek. Daarnaast verklaarde de gedeputeerde dat er een nieuwe grensoverschrijdende Zwinfietsroute gerealiseerd zal worden in 2021.

“Omwille van de unieke eigenschappen wil N-VA van de Zwinstreek een aparte streek maken. Het gaat alvast in de goede richting,” besluit Jan Van Meirhaeghe.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is