Gebiedsgerichte werking

Wie West-Vlaanderen kent, weet dat de ene regio de andere niet is: de kust, de Westhoek, de regio’s rond Kortrijk en Roeselare-Tielt en het Noorden rond Brugge-Oostende. Ze hebben andere problemen en kansen.

De bestuurscontext van een provincie leent zich om op maat van die gebieden te werken. Het provinciedecreet van 2005 vermeldt gebiedswerking uitdrukkelijk als een opdracht. De interne staatshervorming in Vlaanderen in 2011 focust uitdrukkelijk op die regionale samenwerking, op een niveau ergens tussen gemeenten en provincie.

De Provincie West-Vlaanderen vaart daarom sinds 1996 een gebiedsgerichte koers. Daarbij springt de oprichting van een dienst Gebiedsgerichte Werkinghet meest in het oog, en vanaf 2002 de oprichting van streekhuizen per regio. Maar het is ook een organisatiebrede strategie: ook de provinciale diensten Welzijn, Landbouw, Milieu en Cultuur werken met een beleid op maat van specifieke gebieden. Zo wordt ingespeeld op uitdagingen en kansen van die gebieden, en is er de facto een provinciaal aanspreekpunt voor lokale besturen en bovenlokale organisaties. Meestal zetten ook die diensten gebiedswerkers in, in de streekhuizen van de regio’s zelf.

Meer info op: http://www.west-vlaanderen.be/overwvl/beleid_bestuur/gebiedsgerichte_wer...

Nieuws over dit onderwerp

N-VA wil ééngemaakte toeristische Zwinstreek

West-Vlaanderen / Damme / Knokke-Heist - Op de provincieraad van september 2019 deed provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe uit Damme een oproep aan de deputatie om in de Zwinstreek meer samenwerking te …