N-VA wil beslissing omleidingsweg Anzegem uitstellen wegens mogelijke procedurefouten

West-Vlaanderen / Anzegem – De provinciale N-VA-fractie vraagt formeel aan het provinciebestuur om de voorlopige vaststelling van het PRUP Omleidingsweg te Anzegem uit te stellen. “Er zijn mogelijke procedurefouten op komst indien dit traject wordt vastgelegd. N-VA wil dat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) eerst onderzoekt of de gemeenteraad van Anzegem deze beslissing moet nemen over het al dan niet aanleggen van een ringweg,” aldus Kristof Pillaert uit Hooglede.

Er zou namelijk een bevoegdheidsoverschrijding en bevoegdheidsweigering kunnen ontstaan omdat de gemeenteraad van Anzegem in feite eerst de beslissing dient te nemen en niet de provincie. “Wij hebben gevraagd om het onderzoek van ABB af te wachten vooraleer dit traject vast te leggen. Dit zal anders toch uitmonden in een procedureslag,” begint raadslid Pillaert.

“Eigenlijk is het maar logisch dat de gemeenteraad zich eerst definitief uitspreekt over een mogelijke verbreding Kerkstraat of voor de omleidingsweg rond Anzegem of een andere oplossing om het zwaar verkeer te ontlasten. Sowieso dienen er op korte termijn maatregelen genomen te worden zoals trajectcontrole en het schrappen van de parkeervakken in de Kerkstraat. Bevoegd minister Lydia Peeters dient hierover te beslissen,” aldus raadslid Pillaert.

De vraag van de N-VA-fractie werd echter van tafel geveegd. Een gemiste kans volgens ons. Er wordt nu al meer dan 15 jaar gepalaverd over deze omleidingsweg. We dreigen nu opnieuw kostbare tijd te verliezen omdat de procedure niet correct is gevolgd”, besluit Kristof Pillaert uit Hooglede.

 

Klachtenbrief actiecomité Agentschap Binnenlands Bestuur kan u rechts downloaden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is