Ruimtelijke ordening

De provincie is bevoegd voor het opstellen van PRUP's. Alle aspecten van ruimtelijke ordening worden behandeld.

Nieuws over dit onderwerp