Ruimtelijke ordening

De provincie is bevoegd voor het opstellen van PRUP's. Alle aspecten van ruimtelijke ordening worden behandeld.

Nieuws over dit onderwerp

Deputatie werkt aan provinciaal kader kleinhandel

West-Vlaanderen - De provincie West-Vlaanderen werkt aan een provinciaal kader kleinhandel. Dat antwoordde gedeputeerde Franky De Block (sp.a) op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA). Op …