N-VA West-Vlaanderen stelt kandidaten provincieraadsverkiezingen 2018 voor

Op 26 april 2018, over deze onderwerpen: Communicatie, Efficiënte overheid, Verkiezingen 2018

De regiobesturen van N-VA hebben de kandidatenlijsten goedgekeurd voor de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. In aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois en nationaal ondervoorzitter Sander Loones werden de 36 kandidaten voorgesteld aan de verlaagde Leieboorden, in de schaduw van de Broeltorens in Kortrijk. Op de nationale partijraad van 21 april werd het provinciaal kaderprogramma voor alle Vlaamse provincies goedgekeurd. Het West-Vlaams verkiezingsprogramma wordt in de loop van juni voorgesteld.

“Onder impuls van de N-VA werden de provincies de voorbije jaren reeds grondig afgeslankt. De bevoegdheden zijn ingeperkt, het aantal provincieraadsleden halveert, het aantal gedeputeerden daalt van zes naar vier. Zolang de provinciebesturen nog bestaan, wil de N-VA echter ook daar op het beleid wegen en gaan voor goed bestuur,” aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

“Met Kristof Pillaert (fractievoorzitter provincieraad en gemeenteraadslid Hooglede), Wim Aernoudt (provincieraadslid en gemeenteraadslid Gistel) en Jan Van Meirhaeghe (provincieraadslid en gemeenteraadslid Damme) kiezen we voor ervaren en vertrouwde lijsttrekkers. De kieslijsten bevatten een goede mix van jong en oud, met nieuwe gezichten en ervaren mandatarissen gespreid over kleinere gemeentes en grotere steden,” aldus een tevreden nationaal ondervoorzitter Sander Loones.

N-VA legt momenteel de laatste hand aan het West-Vlaams verkiezingsprogramma. N-VA wil vooral inzetten op volgende speerpunten:

Goed beheer van de provinciedomeinen

“De provinciebesturen beheren heel wat provinciedomeinen. De N-VA wil dat de provincie dan ook blijvend investeert in het onderhoud en de inrichting van deze domeinen. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat de provincie nieuwe recreatiedomeinen opent.”, aldus provincieraadslid en lijsttrekker Kristof Pillaert.

Provinciebelasting verlagen

“Een slankere provincie betekent voor de N-VA dat er een provinciale belastingverlaging komt. Na de afslanking liet de huidige meerderheid na om de algemene kosten van de provincie te beperken. Dit moet anders. Besparen op communicatie is maar één voorbeeld,” vervolgt provincieraadslid en lijsttrekker Wim Aernoudt.

Toerisme als troef

“West-Vlaanderen beschikt (o.a. door de Vlaamse kust) over unieke toeristische en recreatievetroeven, niet in het minst dank zij het sterk provinciaal aanbod van fiets- en wandelroutes. Deze routes moeten verder geoptimaliseerd worden en mooi aansluiten bij de bruisende kernen en de horeca. In het kader daarvan slaagden we erin de schapen te laten terugkeren langs de Damse Vaart. We zijn daar erg trots op!” besluit provincieraadslid en lijsttrekker Jan Van Meirhaeghe.

De kandidatenlijsten zijn terug te vinden bij de bijlagen (rechtsonder).

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is