Provincieraad juni 2021

17 juni 2021 - 14:00
Adres: 

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge

Verwant nieuws

Op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: ICT

West-Vlaanderen - Naar aanleiding van hacking bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken vroeg provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke naar een stand van zaken bij de ict-beveiliging van de provincie West-Vlaanderen: “Ik werd enigszins gerustgesteld. De provinciale servers zijn niet …

Op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat

West-Vlaanderen –  “Er verdwijnen nog te veel knotbomen, poelen en hagen in onze provincie zonder omgevingsvergunningaanvraag. Recent werd er in Vleteren illegaal nog een poel dichtgegooid. We vragen actie van het provinciebestuur”, aldus provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke. Deze vraag …

Op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat, Vergunningenbeleid

West-Vlaanderen - In de media werd melding gemaakt van hoge concentraties PFOS in sommige West-Vlaamse waterlopen. “Omdat de West-Vlaamse deputatie via de omgevingsvergunning lozingen reguleert in West-Vlaanderen, interpelleerden wij de deputatie hierover”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit …

Op 17 juni 2021, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

  Motie aan de Vlaamse Regering over stikstofbeleid West-Vlaanderen – Provincieraadslid Wim Aernoudt bond de kat de bel aan en diende in naam van de N-VA-fractie in de West-Vlaamse provincieraad prompt een motie in. Deze motie zal verder besproken worden met de politieke fracties tegen de …