Landbouw

Ongeveer één derde van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven en agrarische arbeidskrachten is in West-Vlaanderen gesitueerd. De provincie West-Vlaanderen wordt dan ook – terecht – al jaren als dé landbouwprovincie bij uitstek beschouwd.

Nieuws over dit onderwerp

Ook N-VA West-Vlaanderen steunt PAS advies

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur van West-Vlaanderen geeft een advies aan de Vlaamse Regering in het kader van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord (PAS). Dit advies werd onderhandeld …