Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 27 december 2019, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Mobiliteit en openbare werken

West-Vlaanderen / Gistel / Oostende / Torhout - Provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) vraagt bij de deputatie meer aandacht voor het fietscomfort op de Groene 62 en andere Groene Assen in West-Vlaanderen. Het stijgende fietsverkeer met vooral elektrische fietsen en het gebrek aan fietscomfort op de …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat, Patrimonium

West-Vlaanderen / Brugge –  Provincieraadslid Sigrid Vandenbulcke bond de kat de bel aan op de provincieraad van december en stelde vragen aan de deputatie over de realisatie van het groendak bij provinciehuis Boeverbos. De N-VA-fractie steunt deze realisatie maar had wel opmerkingen over de …

Op 19 december 2019, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur heeft bekendgemaakt tijdens de voorstelling van het meerjarenplan dat de eerste wonderwoudjes op de planning staan in West-Vlaanderen. Een wonderwoudje is een kleine, toegankelijke en speelvriendelijke groenvoorziening met bomen. Provincieraadslid Sigrid …

Op 13 december 2019, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Economie en ondernemen, Patrimonium, Toerisme

West-Vlaanderen / Beernem – De concessie van het restaurant op het provinciedomein Bulskampveld in Beernem werd verbroken door de provincie West-Vlaanderen. “Sinds eind september is het restaurant dan ook gesloten. De laatste uitbater is, na vele klachten, de laan uitgewezen. Het provinciebestuur is …

Op 12 december 2019, over deze onderwerpen: Integraal waterbeleid, Landbouw

West-Vlaanderen – De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer. De provincie is daarom op zoek naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen. Door de recente klimaatveranderingen wordt het weer steeds extremer. Droogteperiodes …

Op 10 december 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Domeinen en Groene Assen, Patrimonium, Veiligheid

West-Vlaanderen / Ardooie / Meulebeke – Tijdens de afgelopen provincieraden rond de meerjarenplanning vroeg provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke meer informatie op omtrent de stand van zaken omtrent de sanering/baggeren van het ’t zeetje en de vijvers op het domein ’t Veld. “Bij de …