Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 11 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en ondernemen, Externe Relaties en Europese Programma's

West-Vlaanderen / Zeebrugge – De N-VA-fractie heeft in de West-Vlaamse provincieraad de deputatie ondervraagd over de stand van zaken van het op te richten West-Vlaamse Brexitfonds. Provincieraadsleden Sigrid Vandenbulcke en Kristof Pillaert: “De Brexit bedreigt meer dan 11 000 West-Vlaamse jobs in …

Op 3 oktober 2019, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen / Diksmuide / Ieper – Na tussenkomst door de N-VA-fractie op de provincieraad van 26 september is bevestigd dat de distels in de provinciedomeinen zullen worden aangepakt. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide reageert tevreden:  “De buren van provinciedomeinen zijn veelal …

Op 27 september 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Onroerend Erfgoed, Patrimonium, Personeelsbeleid

West-Vlaanderen - De deputatie weigerde in de provincieraad van 26 september in te gaan op vragen over de misgelopen erfgoedsubsidies. Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel: “Een rapport van de provinciale administratie over dit dossier schetst een ontluisterend beeld over de leugenachtige …

Op 26 september 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Toerisme

West-Vlaanderen / Middelkerke – De N-VA-fractie in de provincie West-Vlaanderen hekelt de wijze van toekenning subsidies voor een rendez-voushotel te Middelkerke. Fractievoorzitter Kristof Pillaert ondervroeg de deputatie op de provincieraad van 26 september hierover. “Nieuwe aanvragen voor …

Op 20 september 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Onroerend Erfgoed, Personeelsbeleid

West-Vlaanderen – Het was in juni al duidelijk dat bijna 1 miljoen euro subsidies toegekend voor de renovatie van het Grootseminarie en Bisschopshuis in Brugge verloren gingen. “Na verder onderzoek blijkt ook voor de Brugse Sint-Salvatorskathedraal en kasteel ’t Hooge in Kortrijk dat het …

Op 18 september 2019, over deze onderwerpen: Integraal waterbeleid, Milieu en klimaat

Tijdens de laatste commissieraadszitting van afgelopen maandag 16 september vroeg provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke, naar aanleiding van het voorstel van beheersplan voor het provinciaaldomein de IJzerboomgaard te Diksmuide, meer aandacht voor de vergroening van de provinciale spaar- …