Wie distels zaait, oogst ongenoegen

Op 3 oktober 2019, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen / Diksmuide / Ieper – Na tussenkomst door de N-VA-fractie op de provincieraad van 26 september is bevestigd dat de distels in de provinciedomeinen zullen worden aangepakt. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide reageert tevreden: “De buren van provinciedomeinen zijn veelal landbouwers. Die zijn bij wet verplicht om distels te verwijderen voor ze in bloei komen. Het is nogal duidelijk dat landbouwers niet gediend zijn met buren die de akkerdistel laten gedijen. Er zijn ons vooral problemen gemeld bij provinciedomein De Palingbeek en De IJzerboomgaard.”

In de provincieraad van 26 september werd het natuurbeheerplan van het provinciedomein IJzerboomgaard te Diksmuide unaniem goedgekeurd. Dit beheerplan bevat dan ook veel goede elementen om de natuurwaarden op deze site te verhogen zonder het recreatieve aspect van het domein te moeten hypothekeren.

In dit beheerplan staat onder andere ook letterlijk dat exoten “rigoreus” moeten verwijderd worden. Het is uiteraard een goede zaak dat uitheemse planten, dieren of micro-organismen niet in het domein mogen gedijen.

Toch vindt de N-VA fractie dat aan de beheerplannen van de provinciale domeinen en groene assen in het algemeen, nog een addendum dient toegevoegd te worden. Provincieraadslid Luc Coupillie: “De akkerdistel, weliswaar een mooie plant die niet tot de invasieve exoten behoort, kan voor behoorlijk wat overlast zorgen. Deze plant kan per jaar 5000 nakomelingen geven en dat zou geen probleem zijn als die ter plaatse zouden woekeren.  Maar de wind zorgt voor een verspreiding van het distelzaad en dan krijgen de buren de volle laag. De buren van provinciale domeinen en provinciale  groene fietsassen zijn veelal landbouwers. Die zijn bij wet verplicht om distels te verwijderen voor ze in bloei komen. Het is nogal duidelijk dat landbouwers niet gediend zijn met buren die de akkerdistel laten gedijen.

Luc Coupillie, provincieraadslid voor N-VA, heeft de eerste gedeputeerde Bart Naeyaert gevraagd om in alle provinciale natuurbeheerplannen te voorzien dat de akkerdistel wordt ingeperkt. Hij vraagt dan ook concrete maatregelen om te voorkomen dat er voortdurend klachten moeten komen vanuit landbouwzijde.

De gedeputeerde heeft geantwoord dat er aan zo’n addendum zal gewerkt worden en dat het inderdaad niet kan dat een overheid, in casu de provinciale overheid, voor overlast mag zorgen bij zijn buren.

De N-VA fractie is verheugd dat de deputatie dit probleem zal aanpakken en zal dit uiteraard nauwgezet opvolgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is