West-Vlaamse deputatie organiseert doofpot over mislopen erfgoedsubsidies

Op 27 september 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Onroerend Erfgoed, Patrimonium, Personeelsbeleid

West-Vlaanderen - De deputatie weigerde in de provincieraad van 26 september in te gaan op vragen over de misgelopen erfgoedsubsidies. Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel: “Een rapport van de provinciale administratie over dit dossier schetst een ontluisterend beeld over de leugenachtige communicatie en de misleidende rapportage van de deputatie.”

De provincie liep 1,12 miljoen euro subsidies mis voor renovatie van het Grootseminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge en kasteel ’t Hooge in Kortrijk. Deze subsidies zijn definitief verloren omdat de opvolging van de dossiers spaak liep om uiteenlopende redenen. De deputatie gelaste de griffier deze zaak te onderzoeken. De griffier legde vorige week in de commissie zijn verslag neer.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “De leugenachtige communicatie gaat terug naar de provincieraad van juni 2019. Toen voerde de eerste gedeputeerde het woord namens de deputatie in de provincieraad. Hij stelde onomwonden dat de deputatie pas kennis nam van de problematiek van de erfgoedsubsidies naar aanleiding van de brief van het Rekenhof van 4 juni 2019. In het intern verslag van administratie staat duidelijk dat de deputatie dat wel degelijk al wist in de zomer van 2018.”

“De deputatie verklaarde steevast dat ze geen kennis hadden van deze problematiek tot juni 2019. Het is ontluisterend in dat rapport te lezen dat de deputatie al in september 2018 in een verklarende nota bij de budgetwijziging deze problematiek zelf aankaart.”

“Bovendien is deze verklarende nota uit september 2018 van de deputatie, die gericht is aan de provincieraad, ronduit misleidend. Daarin wordt in een klein zinnetje in de meest algemene termen cruciale info gegeven. Citaat uit de nota: ‘Daarnaast zullen ook een aantal investeringsontvangsten niet gerealiseerd worden.’ “

Tegelijk wordt in de bijhorende budgetnota bij de budgetcijfers over het Grootseminarie gesteld dat inning van de subsidies alleen maar van 2018 naar 2019 wordt verschoven. Daardoor was het onmogelijk voor de provincieraad om de link te leggen naar de renovatie van het Grootseminarie.

Raadslid Wim Aernoudt besluit: “Het is zeer duidelijk dat de deputatie al vanaf de zomer van 2018 alles heeft gedaan om deze zaak in de doofpot te houden. Deze strategie wordt vandaag nog aangehouden. De brief van het Rekenhof en de aandacht van de oppositie hiervoor heeft deze strategie doorkruist. Wij overwegen verder elk mogelijk middel om de onderste steen boven te krijgen.

 

Via bijlagen: link rechts van het scherm documenten (nota september 2018 (blz 4) – bijhorend budgetnota (blz 323))

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is