Provincie West-Vlaanderen misloopt bijna 1 miljoen euro subsidies

Op 20 juni 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Onroerend Erfgoed

West-Vlaanderen – Naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof op de jaarrekening 2018 van de provincie West-Vlaanderen blijkt dat de provincie in het renovatiedossier van het Grootseminarie van Brugge bijna 1 miljoen euro toegezegde subsidies niet heeft opgevraagd. Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel vraagt onmiddellijke maatregelen om verder verlies in andere dossiers te voorkomen en een grondig onderzoek naar de oorzaken.

In verschillende dossiers van de dienst Gebouwen werd nagelaten de toegezegde subsidies ook effectief op te vragen. Het gaat om een toegezegd bedrag van 982.200,92 euro dat zo definitief verloren is voor renovatiewerken aan Grootseminarie en Bisschopshuis (Katelijnestraat) te Brugge. Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Uit de reactie van de dienst aan het rekenhof wordt als oorzaak voor het niet opvragen van de bijna 1 miljoen euro subsidies bij Onroerend erfgoed vermeld: personeelstekortslechte dossieropvolgingslechte interne communicatie en informatiedoorstroming tussen de verschillende secties van de dienst. Bovendien zijn bij de verhuis (van PH Abdijbeke naar PH Boeverbos) een aantal dossiers verloren gegaan.”

De provincie heeft nu extra controlesystemen ingebouwd om toegekende subsidies in de toekomst automatisch op te vragen.

Raadslid Aernoudt besluit: “We zijn zeer verontrust door deze vaststellingen en stellen vast dat de deputatie dat ook is. Er is een volledige rapportage beloofd in de provincieraad van september. We zullen dit met aandacht opvolgen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is