Vraag om populatie muskusratten onder controle te houden

Op 10 juli 2019, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen - In 2018 werden er in West-Vlaanderen 2.499 muskusratten gevangen. Dat zijn er liefst 1.851 meer dan vijf jaar geleden. Vooral de grensgebieden met Frankrijk, Wallonië en Nederland zijn probleemzones. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide vroeg de deputatie om dit te blijven opvolgen.

Provincieraadslid Luc Coupillie: “De ambtenaren van de provincie stellen dat er meer muskusratten worden gevangen aan de grenzen dan in het centrum van de provincie. Maar het vergt ook steeds meer inspanningen om ze aan de grenzen tegen te houden. Als er een koppeltje door de mazen van het net glipt dan verspreiden ze zich snel. Ten bewijze, in mijn eigenste stad Diksmuide zijn er in 2018 ook 117 exemplaren gedood.”

Raadslid Coupillie volgt de problematiek al jaren op en sinds vorig jaar pakt de provincie dit aan via Europese projecten. N-VA vroeg naar een stand van zaken van de opvolging.

De provincie bij monde van gedeputeerde Bart Naeyaert stelt dat de jongste resultaten aantonen dat er een vooruitgang aan, in die zin dat de populaties muskusratten aan de Franse zijde afnemen. De overlast blijft evenwel groot.

De bestrijding is er niet gemakkelijker op geworden. Fuiken zijn niet meer toegelaten en men moet nu werken met gif of klemmen. Het wordt dan ook van langsom moeilijker om met minder middelen hetzelfde resultaat te bereiken. Vandaar het voornemen om nog meer in te zetten op het samenwerken met de internationale partners.

Provincieraadslid Luc Coupillie: “De provincie dient zich blijvend in te zetten voor verdere samenwerking met de nationale en internationale partners voor bestrijding muskusratten. We volgen verder op.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is