Reden vervuiling stookoliebolletjes aan Vlaamse Kust gekend: olielozing afkomstig van een schip

Op 8 maart 2022, over deze onderwerpen: Communicatie, De Vlaamse Kust, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen / Vlaamse Kust – Op meerdere stranden waren begin februari duizenden stookoliebolletjes aangespoeld over een strook van 19 kilometer aan de Vlaamse Kust. Provincieraadslid Johan De Poorter polste bij de gouverneur naar de reden van vervuiling: “De piste van olieverlies van een historisch scheepswrak al dan niet door de storm Corrie werd geklasseerd. Er wordt nu na onderzoek aangenomen dat een recente olielozing afkomstig van een schip de boosdoener is,” aldus provincieraadslid Johan De Poorter.

Het was vooral de zone Middelkerke, Oostende en Bredene waar de stookoliebolletjes op het strand te zien waren op maandag 7 februari. Ook in De Haan en Wenduine kwamen er meldingen binnen. Een strook van 19 kilometer werd handmatig opgeruimd worden.

Eerst werd er aangenomen dat het om historische vervuiling ging vanop de zeebodem die door storm Corrie begon aan te spoelen.  In theorie zou dit perfect kunnen omdat de Noordzee niet heel diep is. Door de storm kan er bijvoorbeeld een wrak op de zeebodem wat verschoven zijn, waardoor er olie begon te lekken. 

“De gouverneur en zijn diensten zijn  nu tot een andere conclusie gekomen. De analyses van de oliestalen zijn nog aan de gang, maar de eerste resultaten geven aan dat de aangespoelde olie wellicht een “Very Low Sulphur Oil” (VLSFO) betreft. Dit is een zwavelarme en dus een nieuwe generatie brandstof. Er wordt nu aangenomen dat een recente olielozing afkomstig van een schip de boosdoener is”, aldus provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke.

“De samenwerking tussen de Noordzeelanden ter bestrijding en voorkoming van zee-verontreiniging wordt geregeld door het Akkoord van Bonn. Er wordt goed werk geleverd op het terrein om deze problematiek samen aan te pakken. Het blijft echter moeilijk om schepen op te sporen die olie bewust lozen. We kunnen alvast maar hopen dat de nieuwe technologieën meer sluitend worden in de toekomst,” besluit provincieraadslid Johan De Poorter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is