Ook voor Brugse Sint-Salvatorskathedraal en kasteel ’t Hooge in Kortrijk loopt provinciebestuur West-Vlaanderen subsidies mis. N-VA vraagt bijkomend onderzoek

Op 20 september 2019, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Onroerend Erfgoed, Personeelsbeleid

West-Vlaanderen – Het was in juni al duidelijk dat bijna 1 miljoen euro subsidies toegekend voor de renovatie van het Grootseminarie en Bisschopshuis in Brugge verloren gingen. “Na verder onderzoek blijkt ook voor de Brugse Sint-Salvatorskathedraal en kasteel ’t Hooge in Kortrijk dat het provinciebestuur van West-Vlaanderen subsidies misliep voor ruim 200.000 euro,” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt.

Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel: “Wij vroegen in juni bijkomend onderzoek en maatregelen om verdere schade te voorkomen. In de commissie van 19 september bleek uit de rapportage van een intern onderzoek dat ook in de renovatiedossiers van Kasteel ‘t Hooge in Kortrijk en van de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge voor meer dan 220.000 euro subsidies niet werden opgevraagd.”

Voor kasteel ‘t Hooge gaat het over subsidiëring van vooronderzoeken. Hier werd zo  10.500 euro subsidie niet opgevraagd. Voor de Sint-Salvatorskathedraal werden subsidies voor de inrichting niet opgevraagd ten bedrage van 210.000 euro. In verband met het Grootseminarie werd het door het Rekenhof berekende cijfer van 982.000 euro gemiste subsidies door het interne onderzoek naar beneden toe bijgesteld naar 890.000 euro. De schade loopt nu op tot 1,12 miljoen euro.

“De provincie neemt terecht maar te laat bijkomende maatregelen.” Er komt een betere opvolging vanuit de financiële dienst, een duidelijk dienstorder over subsidieontvangsten. Ook wordt het innen van ontvangsten expliciet opgenomen in het striktere kader van de organisatiebeheersing. Wim Aernoudt: “Het is jammer dat deze goede maatregelen zich pas opdringen na een verlies van 1,12 miljoen euro. Hoewel het intern onderzoek grondig gevoerd werd, vragen wij ons af of bijkomend extern onderzoek hierover niet nodig is. De uitleg van de provincie dat dit het gevolg is van interne personeelswissels blijkt inderdaad een deel van de oorzaak te zijn maar is naar ons inzien geen excuus voor de gemaakte fouten. Ook bij personeelswissels moet de organisatie kwalitatief werk blijven leveren.”

Bijzonder pijnlijk was ook dat de deputatie toegaf in de provincieraad van juni dat zij maar kennis namen van dit probleem naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof (juni 2019) over de provinciale rekening van 2018. Uit dat verslag bleek echter dat er in de maanden daarvoor al overleg was tussen de provinciale ambtenarij en het Rekenhof. De administratie liet op dat moment na om dit probleem te signaleren aan de deputatie. Bovendien blijkt dat in de 4de budgetwijziging van 2018 (september 2018) de eerste gevolgen van dit verlies al te vinden zijn.

Provincieraadslid Wim Aernoudt besluit: “Hieruit blijkt duidelijk dat er een gebrek aan vertrouwen en samenwerking is tussen de deputatie en de administratie. Hoe groot deze vertrouwensbreuk is, zal moeten blijken. Wij tillen zeer zwaar aan dit gebrek aan communicatie naar het politieke niveau. Dit brengt het democratisch georganiseerd toezicht op de werking van de overheid in het gedrang. Wij vragen hiervoor bijkomend onderzoek en opheldering. Hoe helder de analyse was over oorzaak van mislopen van subsidies, zo vaag blijven de antwoorden over de oorzaak van dit gebrek aan communicatie hierover naar het politieke niveau.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is