Ook N-VA West-Vlaanderen steunt PAS advies

Op 23 juni 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Milieu en klimaat

West-Vlaanderen – Het provinciebestuur van West-Vlaanderen geeft een advies aan de Vlaamse Regering in het kader van het openbaar onderzoek rond het stikstofakkoord (PAS). Dit advies werd onderhandeld over alle partijgrenzen heen, ook de oppositie werd betrokken. “Ook N-VA onderschrijft dit evenwichtig advies dat een aantal West-Vlaamse accenten legt”, aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel.

West-Vlaamse analyse

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Het was voor N-VA cruciaal dat een West-Vlaamse analyse aan de basis lag van dit advies. Deze analyse is als bijlage opgenomen. Hieruit blijkt duidelijk dat de landbouw in West-Vlaanderen zich niet helemaal laat omschrijven door de in het PAS akkoord gehanteerde Vlaamse gemiddelden. De veestapel is hier veel groter in getallen met een veel grotere dichtheid als gevolg.”

Centraal West-Vlaanderen is duidelijk de grootste stikstofneerslag hotspot van Vlaanderen, tegelijk is de buitenlandse neerslag er veel lager. De ligging aan zee met overheersende windrichtingen zijn daar niet vreemd aan. Het is meteen zonneklaar dat de impact van de West-Vlaamse landbouw op West-Vlaanderen veel groter is dan de op Vlaams niveau geciteerde cijfers doen vermoeden. Een aandeel van 60 % of meer afkomstig van de eigen landbouw wordt daaruit afgeleid.

Dat is voor de West-Vlaamse landbouw eigenlijk goed nieuws. De sector erkent het probleem een geeft aan de zaak te willen aanpakken. Meer dan in andere Vlaamse regio’s heeft de landbouw uitzicht op substantiële daling van de neerslag als het de maatregelen rigoureus uitvoert.

Evenwichtig

Het is ook zo dat er in dit advies vragen ondersteund worden die we gecapteerd hebben in de sector. “Het is voor de West-Vlaamse landbouw belangrijk dat de uitstapregeling voor de varkenssector uitgebreid wordt. We ondersteunen deze vraag”, aldus raadslid Wim Aernoudt.

Maar we vragen ook ondersteuning voor korte keten landbouw, voor biolandbouw en landbouwverbreding in het de ruime zin. Het blijft de overtuiging van N-VA dat de combinatie met toerisme in West-Vlaanderen nog te veel onbenut blijft.

In het kader van de op handen zijnde vraag vanuit Europa om het areaal aan natuurgebieden uit te breiden is het belangrijk dat ook gevraagd wordt om het PAS-verhaal nu ook al toe te passen op de VEN-gebieden (Vlaams Ecologisch Netwerk). Dus niet alleen op de SBZ-gebieden (Europees aangemelde speciale beschermingszones ) zoals nu is opgenomen.

“Dit unaniem advies is een mooi signaal dat wordt onderschreven door alle partijen. We hopen dat dit inspirerend mag werken richting goed overleg tussen alle spelers in de open ruimte,” besluit provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is