N-VA West Vlaanderen steunt de werking van Steunpunt Groene Zorg

Op 28 april 2020, over deze onderwerpen: Financiën en begroting, Gezondheids​zorg, Landbouw

West-Vlaanderen – De West-Vlaamse N-VA-fractie ondersteunt ten volle de werking van Steunpunt Groene Zorg. In de provincie zijn een 230-tal landbouwbedrijven actief als zorgboerderij. Provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide: “We hebben met de provincieraad de goedkeuring verleend voor een subsidie van ruim 40.000 euro aan de Groene Zorg. Heel wat land- en tuinbouwers zijn, naast het vervullen van hun evidente landbouwactiviteiten, op zoek naar verbreding van hun bedrijfsbezigheden. Het opnemen van zorgtaken voor mensen uit kwetsbare groepen uit de maatschappij, is daar een voorbeeld van.”

Het gaat hier over actieve land- of tuinbouwbedrijven die zorgbehoevende personen (psychiatrische patiënten, mensen met een mentale of fysieke beperking), jongeren met problemen (thuis, instelling, school, …) opvangen in het landbouwgezin gedurende een bepaalde periode. De opvang bestaat er uit dat zij meedoen met de activiteiten op de boerderij, rekening houdend met hun mogelijkheden.

Zorglandbouwers genieten een beperkte tegemoetkoming, maar die is ontoereikend om de gedane inspanningen te compenseren. Het Steunpunt Groene Zorg neemt daarom heel wat lasten van zorgboeren over en is dus onontbeerlijk voor de globale werking.

Om die reden steunt N-VA West-Vlaanderen de werking Groene Zorg in een agendapunt op de provincieraad. Die voorziet subsidies voor deze doelgroep. De vraag naar zorgboerderijen blijft groot, aldus provincieraadslid Luc Coupillie uit Diksmuide. “Deze formule heeft zijn nut bewezen. De waardering voor de inzet van deze soort hulpverleners mag vanuit landbouw met een subsidie bedacht worden. Ook Vlaanderen doet dit. De Provincie mag hier gerust in meegaan en gezien West-Vlaanderen vooral een landbouwprovincie is, kan deze activiteit gerelateerd aan de landbouw, met extra middelen bedacht worden. De inzet van een halftime VTE binnen West-Vlaanderen is een zeer goede verbintenis van de Groene Zorg voor deze subsidie.” In de provincie zijn een 230-tal landbouwbedrijven actief als zorgboerderij. De subsidie voor 2020 bedraagt € 42.386. Ook voor de jaren tot 2025 wordt vanuit de provincie een equivalent bedrag voorzien.

Rechts meer info over Groene Zorg.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is