N-VA vraagt meer aandacht voor vergroening van de spaar- en bufferbekkens

Op 18 september 2019, over deze onderwerpen: Integraal waterbeleid, Milieu en klimaat

Tijdens de laatste commissieraadszitting van afgelopen maandag 16 september vroeg provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke, naar aanleiding van het voorstel van beheersplan voor het provinciaaldomein de IJzerboomgaard te Diksmuide, meer aandacht voor de vergroening van de provinciale spaar- en waterbekkens in onze Provincie.

“Ik stel vast dat er de laatste jaren heel wat spaar- en wachtbekkens zijn aangelegd om de waterbuffercapaciteit te verhogen. Deze hebben een cruciale functie in de waterhuishouding en opvang van water bij hevige regenval en hebben hun nut al vaak bewezen. Zo werden er bufferbekkens aangelegd in Meulebeke, Pittem, Ardooie en binnenkort ook in Ledegem”, begint De Poorter. ”Maar heel wat van de dijken en bermen zijn enkel begroeid met gras. En hebben ecologisch zo goed als geen waarde”, geeft Johan aan.

Tevens ligt de onderhoudskost een stuk hoger omdat men deze bermen 2 maal per jaar moet maaien.  Het maaisel blijft momenteel liggen omdat de kostprijs voor de afvoer te hoog is en er momenteel geen voldoende verwerkingsmogelijkheden zijn. Daardoor groeit er allerhande niet gewenste vegetatie zoals wildgroei van distels, brandnetels, etc. Daarnaast vormt het maaisel ook soms ophopingen in de beken waardoor de vrije doorloop van oppervlaktewater belemmerd wordt.

Bevoegd gedeputeerde Vanlerberghe gaf echter aan dat men binnenkort zal starten met een proefproject voor de verwerking van het bermmaaisel. Dit project zit echter nog maar in een eerste fase.

Nochtans zijn er ook andere voorbeelden van provinciale bufferbekkers waar de provincie via natuurorganisatie en ook onder eigen regie verschillende groenschermen heeft aangelegd.
Deze schermen zullen de fauna en flora diversiteit verhogen en de kostprijs van het onderhoud verlagen. Daarnaast verlaag je de kostprijs en bekom je mooie groene schermen en natuurlijke corridors voor dieren in onze provincie.

Gedeputeerde Vanlerberghe, bevoegd voor natuur, milieu en landinrichting, gaat dit voorstel verder bekijken. Hij gaf toe dat men vroeger enkel begaan was met de aanleg van de bufferbekkens om het water op te vangen, maar dat de randvoorwaarden niet genoeg werden bekeken. Men is er zich momenteel van bewust dat er ook daar kansen liggen voor een groenere omgeving en natuurontwikkeling in en rond deze gebieden. En daarom gaf de gedeputeerde aan dit verder te willen bekijken en op te volgen, en de verschillende bufferbekkens en eventueel in de toekomst waar mogelijk ook te vergroenen.

“Ik ben bijzonder tevreden dat het provinciebestuur open staat voor een vergroening en gehoor geeft aan onze zorgen voor een groenere provincie”, besluit raadslid Johan De Poorter uit Meulebeke.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is