N-VA betreurt late reactie provinciebestuur rond coronamaatregelen

West-Vlaanderen – Gisteren werd er een actualiteitsdebat gehouden in de West-Vlaamse provincieraad. De provincieraadsfractie pleit bij monde van fractievoorzitter Kristof Pillaert om snel een volwaardig relanceplan door de coronacrisis klaar te hebben voor de West-Vlamingen. “We vragen expliciet dat we betrokken worden bij de hertekening van het provinciaal budget. We betreuren dat de provincie laat en niet concreet genoeg reageert op deze coronacrisis.”

De provincieraad verliep voor eerst digitaal voor de raadsleden. De deputatie en fractieleiders waren wel fysiek aanwezig op de provincieraad. Fractievoorzitter Kristof Pillaert uit Hooglede heeft een actualiteitsdebat aangevraagd en gekregen over deze coronacrisis. “Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Nu een debat organiseren is evenwel niet evident, maar de omstandigheden zijn voor ieder van ons meer dan duidelijk. Hopelijk krijgen we meer duidelijkheid op de concrete maatregelen die de deputatie wil nemen.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert wil alle politieke fracties betrekken bij het hertekenen van het budget. “Er zijn nu voor 3 miljoen euro provinciale acties aangekondigd. Dat geld zal ergens moeten van komen! Deze zullen moeten betaald worden van andere projecten. Op dit moment gaat de provincie jammer genoeg niet in op ons constructief voorstel.

Raadslid Kristof Pillaert: “We betreuren dat de provincie laat en niet concreet genoeg reageert op deze coronacrisis. Er dient snel een volwaardig relanceplan te komen voor alle West-Vlamingen die onder andere volgende aspecten bevat:”

1. Zoektocht werkkrachten landbouwsector

De landbouwers hebben nood aan personeel om op de velden te werken. “We vragen aan deputatie om ondersteunende maatregelen hiervoor te treffen.”

2. Relanceplan toerismesector

“We hebben absoluut de knowhow in eigen provincie. Met de enige kuststrook in ons land en eventueel met een beperking op reizen, mogen we verwachten dat er veel toeristen zullen afzakken naar onze provincie. Er worden heel wat ballonnetjes hierover opgelaten. We zijn dan ook tevreden dat er al heel wat concrete maatregelen voor de toeristische sector in de pijplijn zitten, op West-Vlaams en Vlaams niveau met bevoegd minister Demir.”

Eens het federaal crisiscentrum de contouren van de heropstart op gezondheids- en veiligheidsniveau heeft duidelijk gesteld voor de horeca kunnen er volgende stappen zetten. Minister Demir heeft ondertussen niet stilgezeten en er is sedert maart al met een taskforce bezig om de toeristische heropstart waar te maken. Samenwerking en afstemming met iedereen lijkt mij nu cruciaal.

Naar marketing toe zal geconcentreerd worden op binnenlands toerisme. Zo zal Westtoer samen met de andere provincies, toerisme Brugge en de andere kunststeden een gezamenlijke inspanning leveren van bijna 2 miljoen euro om een baanbrekende campagne te installeren voor vakantie in eigen land. “Daarnaast wordt er nog een Vlaanderen vakantieland 2.0 uitgerold voor West-Vlaanderen. We benadrukken dat thematische unieke plekjes in het hinterland van de kustgemeenten niet mogen vergeten worden, alsook de Westhoek, het Brugse Ommeland en De Leiestreek.

3. De financiële impact op het budget

De financiële impact zal enorm zijn op het provinciaal budget. “Wij dringen er op aan om na te denken over de bedrijfsbelastingen. Het is nogal gênant om provinciale bedrijfsbelasting te innen aan ondernemers die niet aan de slag mogen zijn.  Tenslotte vragen wij als fractie duidelijk dat er een zitting komt enkel en alleen om de begrotingswijzigingen te bespreken en dit vooraleer dat de beslissingen hieromtrent gevallen zijn.”

4. Provincie als steunende partner voor de gemeenten

In deze crisistijd kan de provincie meer dan ooit een coördinerende rol spelen om de gemeentes te ondersteunen. “Daarom zijn we heel tevreden dat de provincie 1 euro per mondmasker per inwoner ter beschikking stelt via de gemeentes. De provincie diende evenwel sneller zelf initiatief genomen te hebben om een groepsaankoop mondmaskers te helpen coördineren zoals de provincies Limburg en Antwerpen. Op dit moment hebben 46 van de 64 gemeentes mondmaskers voorzien. Wat met de resterende West-Vlaamse gemeentes? Daarnaast zal er een trekkingsrecht komen van 1 euro per inwoner voor vrijetijdsinitiatieven georganiseerd door de gemeentes.”

“Het is hoognodig dat de deputatie leiderschap toont. Dit is de periode om supernuttig te zijn. Het bedrijfsleven, handelaars en horeca hebben doortastende actie nodig om het bloedbad te stelpen. Staat de deputatie klaar om te redden wat er te redden valt? De West-Vlaamse bedrijven, horeca en de inwoners van de West-Vlamingen rekenen nu meer dan ooit op het provinciebestuur”, besluit fractievoorzitter Kristof Pillaert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is