Leerlingenaantallen PTI Kortrijk in stijgende lijn

Op 21 oktober 2019, over deze onderwerpen: Efficiënte overheid, Financiën en begroting, Onderwijs

West-Vlaanderen / Kortrijk – Provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke heeft de cijfers opgevraagd bij het provinciebestuur over het aantal inschrijvingen in het Provinciaal Technisch Instituut te Kortrijk. “Er zijn 943 leerlingen gestart dit schooljaar. Dit is een stijging met 7% ten opzichte van vorig schooljaar. We juichen dit toe. Het PTI is een waardevolle school. Gezien de provincie nog slechts voor 1 school bevoegd is, willen we op termijn dat de provincie haar rol als organisator van onderwijs laat varen.”

Provincieraadslid Johan De Poorter: “Leerlingen kunnen terecht in het Provinciaal Technisch Instituut in Kortrijk voor een breed aanbod in de domeinen STEM en Land- en Tuinbouw. Uit cijfers die ik heb opgevraagd zijn er voor dit schooljaar 943 leerlingen ingeschreven. Vorig schooljaar waren er dit er nog 880. Een stijging van meer dan 7%. Het valt ook op dat de opleiding agrarische technieken boomt. Zo blijkt dat heel wat West-Vlaamse jongeren de opleiding volgen in eigen provincie.”

“Voor ons is het PTI een zeer waardevolle school. Het PTI moet dus zeker blijven bestaan, maar hoeft niet provinciaal te zijn.Sinds het schooljaar 2016-17 is het provinciebestuur enkel nog inrichtende macht van 1 school, namelijk van het PTI. “Gezien de provincie nog slechts voor 1 school bevoegd is, willen we op termijn dat de provincie haar rol als organisator van onderwijs laat varen. Dat zou bovendien stroken met de geest van de hervorming van de provincies, die in principe enkel nog grondgebonden bevoegdheden mogen uitoefenen.”

Raadslid De Poorter besluit: “We zijn bijzonder tevreden met het aantal inschrijvingen. Dit geeft aan dat ouders en leerlingen vertrouwen hebben in de kwaliteit van het PTI Kortrijk."

 

Het budget PTI van de provincie West-Vlaanderen over structurele werking en projecten (zie bijlages (rechts)):

Het personeel wordt en blijft sowieso gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.

Budget 2019:

Structureel 750.000 euro jaarlijks vanuit de provincie naar PTI: 530.000 euro voor onderhoud gebouwen, buitenschoolse activiteiten 160.000 euro en promotie opleidingen 68.000 euro.

Projecten zijn bvb: inrichting van Hoeve Walle in Kortrijk, werken die in 2019 begonnen zijn met een kostprijs van 1 miljoen euro (60% wordt gesubsidieerd door Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs)).

Een ander net zal dan deze structurele kosten en kosten per project dienen over te nemen.

Rechts via tabblad de cijfers over aantal inschrijvingen bij PTI Kortrijk.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is