Aantal aanvragen voor omgevingsvergunning bij provincie daalt spectaculair

Op 10 oktober 2022, over deze onderwerpen: Landbouw, Vergunningenbeleid

West-Vlaanderen - In 2021 werden er slechts 840 omgevingsvergunningen aangevraagd door klasse 1-bedrijven bij het provinciebestuur van West-Vlaanderen. Dat is een daling met  36 % in vergelijking met 2020. Dat blijkt uit cijfers die provincieraadslid Wim Aernoudt (N-VA) opvroeg bij de deputatie. “Even opvallend is dat het aantal mensen die  beroep aantekenen bij de deputatie tegen een gemeentelijke vergunning in drie jaar tijd bijna verdrievoudigd is”, stelt Wim Aernoudt.

Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning bij de provincie van bedrijven ingedeeld in  klasse 1  is tussen 2020 en 2021 gedaald van 1313 naar 840. Raadslid Aernoudt: “Deze trend wordt ook in 2022 bevestigd want in de eerste acht maanden van dit jaar waren er slechts 558 vergunningsaanvragen. Deze flinke daling heeft voor een groot stuk te maken met de huidige stikstofcrisis in de landbouw en de grote twijfel rond de toekomst van de varkenshouderij. Dat bleek uit de toelichting van de deputatie tijdens de commissie in de provincieraad.”

Aantal beroepen bijna maal drie tussen 2018 en 2021

Verder blijkt uit de cijfers dat dat steeds meer mensen beroep aantekenen bij de deputatie tegen een vergunning die verleend werd op gemeentelijk niveau. “Zo waren er in 2018 maar 328 bezwaren terwijl er in 2021 al  840 keer beroep werd ingesteld. Dat is bijna een verdriedubbeling in amper drie jaar tijd. De juridisering van de vergunningsverlening is onmiskenbaar een trend”, verduidelijkt provincieraadslid Aernoudt.

Druk op West-Vlaamse gemeenten blijft toenemen

Wim Aernoudt is ook schepen van Ruimtelijke Ordening in Gistel en ziet daar dat het aantal aanvragen voor vergunningen helemaal niet zo sterk daalt. Wel worden er steeds meer bezwaren bij gemeentelijke dossiers door juristen geschreven waardoor de behandeling ook daar een complexer proces wordt.  “Het logisch gevolg is dat  meer mensen die geen gelijk krijgen bij de gemeente  de stap naar een beroep bij de deputatie zetten. Hiermee neemt de druk toe op alle diensten, gemeentelijk en provinciaal,  die bezwaren en beroepen behandelen. Steeds meer West-Vlaamse gemeenten moeten alle zeilen bijzetten om alles te kunnen bolwerken”, dixit raadslid Aernoudt.

Klasse  bedrijf duidt graad van mogelijke hinder aan voor mens en milieu

Wie in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen bij het provincie- of gemeentebestuur. Alles hangt er vanaf of de onderneming behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM). Deze klassen hangen af van de grootte van het bedrijf en van de aard van activiteit naar omgevingsrisico toe. Bedrijven uit klasse 1 moeten een omgevingsvergunning aanvragen indienen bij de deputatie van de provincie. Ondernemingen uit klasse 2 dienen een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen bij het gemeentebestuur. Voor bedrijven uit klasse 3 is er enkel een meldingsplicht.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is