Woonbeleid

De provincie West-Vlaanderen ondersteunt het stimuleren en faciliteren van innovatief, kwaliteitsvol en betaalbaar wonen.

De provincie focust op betaalbare, duurzame en kwalitatieve huisvesting op maat van verschillende (doel)groepen. De provincie zet in op
experimenten en proefprojecten op basis van specifieke woonnoden of opportuniteiten. Ze verzorgt de opvolging van het
kwalitatief aanbod betaalbare woningen en ze exploreert in dit kader de wenselijkheid/haalbaarheid om een aanbod/projecten
terzake te ontwikkelen, al dan niet d.m.v. een provinciaal woonbedrijf. De provincie denkt daarnaast ook aan de introductie en/of
versterking van nieuwe of alternatieve woonvormen met aandacht voor specifieke doelgroepen.

De N-VA-fractie volgt het provinciaal woonbeleid opbouwend en kritisch op.

Nieuws over dit onderwerp