Provincie West-Vlaanderen zorgt voor ongerustheid bij Sociale Verhuurkantoren

Op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Woonbeleid

West-Vlaanderen / Gistel  – Het provinciebestuur West-Vlaanderen wil een rol spelen op de sociale huurmarkt. Het wil huurondersteuning bieden voor West-Vlamingen met een iets hoger inkomen dan de klanten van Sociale Verhuurkantoren (SVK’s). N-VA-provincieraadslid Wim Aernoudt onderschrijft de grote ongerustheid die hierover is ontstaan bij de sociale verhuurkantoren: “Een ondoordacht initiatief kan grote sociale problemen veroorzaken.”

Veel eigenaars van woningen zijn de laatste jaren overtuigd geraakt van de voordelen van verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. De verhuurder wordt ontzorgd omdat het sociaal verhuurkantoor garant staat voor een correcte uitbetaling van de huurprijs en voor het compenseren van eventuele huurschade op het einde van een contract.

In Kortrijk (MVK- marktverhuurkantoor) en Knokke-Heist (BVK- betaalbaar verhuurkantoor) doet het MVK/BVK net hetzelfde maar voor een iets betere inkomenscategorie. Deze werking wil het provinciebestuur kopiëren en uitrollen over gans de provincie.

Een goed aanbod van woningen is voor de werking van beide (MVK/BVK en SVK) cruciaal. De SVK’s helpen een minder sterk profiel van huurders. Daardoor zijn de SVK’s bij concurrentie in het nadeel om verhuurders te overtuigen panden ter beschikking te stellen. Net daarom treden de MVK/BVK in Kortrijk/Knokke Heist samen met de SVK’s als één organisatie naar buiten. Concurrentie wordt op deze manier uitgesloten.

Bevoegd gedeputeerde Jean de Bethune antwoordde in de provincieraad op vragen hierover van provincieraadslid Wim Aernoudt. Uit het antwoord van de gedeputeerde blijkt dat hij naar de privémarkt kijkt voor samenwerking en de SVK’s links laat liggen. Raadslid Wim Aernoudt: “De Sociale Verhuurkantoren dreigen de concurrentiestrijd om het woningaanbod te verliezen. Als het aanbod van woningen voor SVK’s opdroogt, ontstaat er een groot sociaal probleem.”

Raadslid Wim Aernoudt besluit: “Ik pleit er voor om qua woonbeleid vanuit sociaal oogpunt zeer goed samen te werken met alle spelers op dit beleidsveld. Er is een dienst van Wonen Vlaanderen in Brugge, er zijn tal van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond wonen, de sociale verhuurkantoren, de sociale bouwmaatschappijen, … Door ‘cavalier seul’ te spelen dreigen de zwaksten letterlijk in de kou te blijven staan, wat onaanvaardbaar is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is