Ouderwetse ‘postjespakkerij’ blijft aanwezig in West-Vlaamse provinciebestuur

Op 15 december 2022, over deze onderwerpen: Communicatie, Woonbeleid

West-Vlaanderen / Brugge / Ieper – De provincie West-Vlaanderen koopt bijkomende aandelen aan bij de Sociale Huisvestingsmaatschappij Ons Onderdak uit Ieper. Op die manier verwerft het provinciebestuur een mandaat in de raad van bestuur. Dat bleek tijdens de provincieraadszitting van 15 december 2022. “Dit soort van postjespakkerij is niet meer van deze tijd. Voor de N-VA en Groen is er maar 1 logische optie en dat is het aantal aandelen van de provincie in sociale huisvesting afbouwen”, vertellen provincieraadsleden Maarten Tavernier (Groen) en Kristof Pillaert (N-VA). De twee oppositiepartijen dienden tevergeefs een amendement in om de aandelen in Ons Onderdak te verkopen en om geen provinciaal mandaat in de Raad van Bestuur op te nemen.

“De hervorming van de sociale huisvestingsmaatschappijen naar woonmaatschappijen zorgt voor een fusiebeweging in de sector”, legt provincieraadslid Maarten Tavernier (Groen) uit. “Het is het ideale moment voor het West-Vlaamse provinciebestuur om hun historische en heel beperkte aandeel in deze sector af te bouwen. Sociale huisvesting is immers een lokale en geen provinciale aangelegenheid. Er is geen enkele inhoudelijke reden waarom de provincie zich nog in deze sector moet mengen. Steden en gemeenten zijn perfect in staat om dit op een kwalitatieve manier te doen”. 

CD&V, Vooruit en Open VLD stemmen amendement van oppositie weg

Volgens Kristof Pillaert (N-VA)  is de enige logische optie voor de provincie om het aantal aandelen in de sector van de sociale huisvesting af te bouwen. “De motivatie voor het aankopen van bijkomende aandelen is enkel het verwerven van een mandaat in de raad van bestuur. Dit soort van ‘postjespakkerij’ vinden wij onaanvaardbaar. N-VA en Groen leggen daarom een amendement voor dat voorziet in de verkoop van bijkomende aandelen en waarin wordt opgenomen dat de provincie geen mandaat in de raad van bestuur opneemt”, verduidelijkt fractieleider Pillaert.  De meerderheidspartijen met name CD&V, Vooruit en Open VLD stemden het amendement van de twee oppositiepartijen echter weg.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is