Jeugd

De provinciale jeugddienst wil vanuit een welzijnsoptiek de leefkwaliteit en de groeikansen van jongeren optimaliseren door de participatie van jongeren aan het socio-culturele leven te stimuleren. Dat gebeurt zowel door het opzetten van eigen initiatieven, partnerschappen met of ondersteuning van derden. Daarnaast fungeert de dienst binnen de provincie als aanspreekpunt voor de doelgroep ‘jeugd’ en stimuleert en toetst ze provinciale diensten en beleidsmaatregelen op permanente basis op hun aandacht voor jongeren binnen hun beleidsdomein.

Jeugd blijft nog een provinciale bevoegdheid tot 1 januari 2018.

Nieuws over dit onderwerp