Zorgen slimme camera’s straks voor voldoende spreiding van toeristen aan de Vlaamse kust?

Op 26 juni 2020, over deze onderwerpen: Communicatie, Coronacrisis, De Vlaamse Kust, Gezondheids​zorg, Toerisme, Veiligheid

West-Vlaanderen / Vlaamse Kust – Westtoer neemt het initiatief om 100 camera’s te installeren die de drukte aan de Vlaamse Kust in real-time kunnen in kaart brengen vanaf morgen. Zo kan men de toestroom van toeristen deze zomer onder controle houden. Die gegevens moeten de overheden helpen een maximale spreiding te garanderen in de strijd tegen het coronavirus. Provincieraadslid en arts Jan Van Meirhaeghe uit Damme: “Zo een systeem kan toch alleen maar werken als de ganse Vlaamse Kust in kaart wordt gebracht. Bovendien is het een preventief systeem. Het zal toeristen ontraden om naar de Vlaamse Kust te komen. Het garandeert echter niet de spreiding.”

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe vroeg aan gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu, bevoegd voor toerisme,  meer uitleg over het project van Westtoer om slimme camera’s te gebruiken aan de Vlaamse kust om de bezoekersstroom in kaart te brengen om zo de toeristen beter te spreiden over de volledige kust of eventuele de weg te wijzen naar het hinterland.

Jan Van Meirhaeghe: “Uit haar antwoord leerden we dat de data vooral preventief zullen gebruikt worden. Via online platform www.dekust.be en aankondigingen op snelwegen en in stations zal men de drukte bekend maken.”

Toerist beslist zelf bij grote drukte

“Men zal de cijfers gebruiken om te ontraden naar de Vlaamse Kust te komen. Maar men laat het initiatief aan de toerist zelf: zal die zijn trip afblazen of uitstellen? Zal hij naar een andere kustgemeente afreizen? Zal hij zijn plan wijzigen en opteren voor een alternatief in het hinterland?” vraagt raadslid Van Meirhaeghe zich luidop af. “Hoe het verder georganiseerd wordt is niet duidelijk. Ik onthoud uit haar antwoord dat de gedeputeerde enerzijds het initiatief aan de toerist zelf laat, anderzijds dat de lokale overheden maar een plan moesten uitwerken hoe ze de stroom zouden aanpakken… . Men zou toch verwachten dat de cijfers van uur tot uur bijgehouden worden en dat er een plan en een werkwijze is om dankzij deze cijfers de toeristen, die onderweg zijn, een alternatief aan te bieden. Er is dus geen duidelijk plan van aanpak.”

Vanaf 27 juni operationeel

Het systeem gaat van start op zaterdag 27 juni met 100 camera’s verspreid over 6 kustgemeenten. Maar hoe functioneert het systeem als niet alle kustgemeenten deelnemen? Hoe kan men evalueren en reageren als men niet op het zelfde moment/in real-time over alle cijfers over de bezetting beschikt? Als men er al niet in slaagt om op één lijn te zitten voor de camera’s, hoe zal men dan op één lijn geraken om de spreiding te organiseren en te handhaven?”

“Meten is weten, maar die metingen moeten ook leiden tot een sturing van de toeristenstroom. En dat wordt wellicht een ander paar mouwen. Er zal worden gecommuniceerd over de drukte aan de Vlaamse Kust naar de bevolking toe (website, e.a.) maar dat zal vooral dienen om mensen te ontraden om naar die Vlaamse Kust te komen.”

“Met die vele onduidelijkheden zijn we bezorgd over de opstart nu zaterdag van het systeem en zullen dit nauw gezet opvolgen”, besluit raadslid Van Meirhaeghe.

 

Bekijk het volledig filmpje met vraagstelling: rechts via linken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is