“Zet in op digitalisering en neem efficiënte en doelgerichte beslissingen”

Op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Communicatie, Financiën en begroting

Tijdens de provincieraadszitting van 29 november 2018 heeft fractievoorzitter Kristof Pillaert (N-VA) tijdens de slotbespreking over de meerjarenplanning 2014-2019 en het ontwerpbudget 2019 een aantal aanbevelingspunten opgesomd voor het nieuw provinciebestuur: “Zet in op digitalisering, bespaar op communicatie nu de provincie grondig is afgeslankt en trek die kostenefficiëntie door bij alle bestuurlijke beslissingen.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert, uit Hooglede: “Het ontwerpbudget 2019 is een overgangsbegroting. Grote beslissingen worden er niet meer genomen omdat dit toekomt aan de nieuwe deputatie. We kijken dan ook uit naar de eerstvolgende budgetwijziging en zullen dit toetsen aan ons verkiezingsprogramma.”

N-VA blikt met deze overgangsbegroting terug op de voorbije legislatuur en heeft aanbevelingspunten voor de nieuwe bestuursploeg.

Voorbije legislatuur: GoneWest en land-art-installatie CWRM : lovend initiatief maar niet altijd even geslaagd

Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “GoneWest startte in 2014 met het Lichtfront op een onnavolgbare wijze. De commentaren waren unaniem positief. De lat lag direct vrij hoog. Een lijn die echter niet kon doorgetrokken worden. Het daaropvolgende Woordfront (2015) in Tielt was minder succesvol. De opkomst was ook veel lager. Het latere Kraterfront (2017) in Heuvelland was dan waarschijnlijk een dieptepunt in het GoneWest-verhaal. Tenslotte waren de kritieken op het Waterfront (2018) dan weer eerder positief op enkele organisatorische mankementen na.

Tenslotte, het beeldjesproject is een zeer mooie herdenking naar elk van de 600.000 slachtoffers die voor onze vrijheid hebben gestreden. Dit had een grote weerklank gehad in en buiten West-Vlaanderen. We hadden wel opmerkingen bij de praktische uitwerkingen. Zo was er de discussie rond de BTW op de beeldjes zodat er te kwistig werd omgesprongen met belastingsgeld (meerkost van 400.000 euro). Tenslotte, de communicatie rond de afhaling van de beeldjes in provinciedomein de Palingbeek kon beter georganiseerd worden. De plaats van deze land-art-installatie werd beter meteen op een permanente plaats geplaatst. 230.000 euro is een grote som geld om het grote ei te verplaatsen en de site te herstellen naar haar oorspronkelijke staat.”

Aanbevelingspunten nieuwe legislatuur: Inzetten digitalisering en efficiënt besturen

Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “Voor de nieuwe bestuursploeg hebben we een aantal aanbevelingspunten:

De provinciale drukkerij is niet meer van deze tijd. Al enkele jaren is de opgang van de digitale communicatie niet meer te stuiten. Naast de digitale revolutie, kunnen we natuurlijk niet naast het feit kijken dat de provinciale bevoegdheden gekrompen zijn, onder andere welzijn en cultuur behoren niet meer tot het takenpakket en laat dit nu net de domeinen zijn waar de drukkerij het meeste werk voor verrichtte. We verwachten dan ook dat de kostprijs voor het drukwerk in de toekomst vermindert.

- Idem voor het communicatiebudget. Gezien de vermindering van bevoegdheden, daalt dit niet mee. Dit zou moeten veranderen. Een voorbeeld is de imagocampagne voor de provincie. Als N-VA zijn we van oordeel dat een imagocampagne voor een overheidsapparaat echt niet hoeft. Dit is dus verloren geld. N-VA wil vooral dat er efficiënt gecommuniceerd wordt.

- N-VA wil dat de provincie meer werk maakt van digitalisering. Maak werk van recreatieve wandelingen die te downloaden zijn via een QR-code, stuur het eigen personeel hun loonfiche via een gedigitaliseerd platform, verminder de achterhaalde drukwerken door digitale folders te ontwikkelen, lanceer applicaties om het leven van de West-Vlaming comfortabeler te maken, laat het PTI samenwerken met bedrijven om hen te helpen in hun digitale communicatie….. Zo kunnen we aantonen dat onze provincie klaar is voor de digitale wereld van morgen.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert besluit: “Met deze suggesties willen we vooral dat West-Vlaanderen inzet op een efficiënte provincie.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is