Provinciaal beleidskader kleine windmolens staat ter discussie

Op 1 april 2019, over deze onderwerpen: Milieu en klimaat, Vergunningenbeleid

“De toepassing van het provinciale beleidskader kleine windturbines is een grote rem op de vergunning van deze installaties,” zegt provincieraadslid Wim Aernoudt. “Het probleem situeert zich bij de metingen. N-VA vraagt bijsturing van dit kader om sneller tot vergunningen te komen.” Gedeputeerde Naeyaert gaf in zijn antwoord mee dat de provincie het beleidskader op dit moment aan het evalueren is.

De Vlaamse Regering had al in 2009 een omzendbrief klaar rond de inplanting van kleine windmolens. Dit zijn installaties met een maximale ashoogte van 15 meter. Daarin werd een kader aangereikt met beoordelingscriteria rond ruimtelijke integratie, geluid, slagschaduw en veiligheid. De provincie vond dat dit kader tekortschoot en startte met 6 pilootgemeenten in 2014 een onderzoek naar een provinciaal beleidskader. Dat kwam er dan in 2016. Het nam min of meer het kader van de omzendbrief van 2009 over maar voegde aan het ruimtelijk beleidskader een economische beoordeling toe.

Kleine windmolens krijgen maar een vergunning wanneer ze voldoende geld opbrengen. Een eerste inschatting wordt gemaakt via interpretatie van windkaarten. Maar ook dat is onvoldoende voor de provincie. Vandaag wordt een aanvraag vooraf gegaan door een windmeting van 6 maanden op de locatie waar de aanvraag werd gedaan. Om die windmeting uit te voeren is er een samenwerking met de VUB. Zij hebben 1 installatie om die meting uit te voeren.

Provincieraadslid Wim Aernoudt schetst het probleem van de metingen: “Dus zoals het kader vandaag wordt toegepast kunnen er slechts 2 kleine windmolens per jaar vergund worden. Uiteraard alleen bij een gunstige meting. De vergunning kan na 6 maand meten ook geweigerd worden.”

“Het resultaat is dat vandaag hooguit een handvol kleine windmolens een vergunning verkregen. De sector meldt dat er tientallen aanvragen voor kleine windmolens klaar liggen. Maar dat men niet verder kan door de toepassing van dit beleidskader.”

Raadslid Aernoudt besluit: “N-VA vraagt dat onnodige hinderpalen voor vergunnen van deze installaties opgeruimd worden. De windmetingen leiden tot groot tijdsverlies en de interpretatie van windkaarten wordt al gedaan door het VEA (Vlaams Energie Agentschap) in het kader van toekenning van subsidies aan deze installaties.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is