Naar een oplossing voor cafetaria De Keunepupe in provinciaal domein ’t Veld

Op 27 april 2018, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Ruimtelijke ordening

West-Vlaanderen / Ardooie - Tijdens de provincieraadszitting van 26 april werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ’t Veld voorlopig vastgesteld. “Eindelijk komt er een oplossing voor de cafetaria De Keunepupe die zonder bouwvergunning opgetrokken werd en zonevreemd is”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“De cafetaria werd destijds niet gebouwd door de provincie, maar zat in het patrimonium dat verworven werd bij de aankoop van het domein in 1981. Het provinciaal domein is het voormalig kasteelpark van het kasteel de Jonghe d’Ardoye. De constructie werd geplaatst tussen 1971 en 1973 en sindsdien altijd uitgebaat als cafetaria”, aldus Himpe. In het uitvoeringsplan krijgt de cafetaria een nieuwe locatie ter hoogte van de huidige parking. Er zijn ook plannen voor een picknick- en hondenweide, een speelbos, natuureducatieve elementen en een uitbreiding van de parkeermogelijkheden. “Het is echter maar de vraag of er daar echt wel nood is aan bijkomende parkeergelegenheid en het is dus nodig om die nood te objectiveren met tellingen”, verduidelijkt het provincieraadslid.

 

Uitbreiding trage verbindingen

“Zeer positief zijn de plannen voor de uitbreiding van trage verbindingen, waardoor het provinciaal domein beter bereikbaar zou worden voor fietsers en wandelaars vanuit Meulebeke en Izegem”, aldus provincieraadslid Himpe. “Naast een uitbreiding van het fiets- en wandelnetwerk voorziet het ruimtelijk uitvoeringsplan ook in een uitbreiding van het recreatief aanbod aan zachte verbindingen voor andere gebruikers zoals mountainbikers en ruiters. De nieuwe trage verbindingen zouden ’t Veld ook opnieuw verbinden met de Veldbossen, die tot voor de Eerste Wereldoorlog verbonden waren met ’t Veld. Er is echter ook een vraag om fietsverbindingen te realiseren tussen het provinciaal domein en Ardooie, eventueel via de fietsknooppuntroute.”

 

Vraagtekens bij tijdelijk slibbekken

Provincieraadslid Kurt Himpe plaatst wel vraagtekens bij de plannen voor een tijdelijk slibbekken. “De historische vijver ‘t Zeetje is door de jaren heen dichtgeslibd. Daardoor is er ook een waterproblematiek in het  domein en in de omgeving. Het provinciebestuur wil een tijdelijk slibbekken aanleggen om de kostprijs voor de baggerwerken sterk te verminderen. Er is sprake van 15.000 kubieke meter slib dat moet verwijderd worden.” Maar die plannen stuiten nu al op protest van buurtbewoners die geurhinder vrezen.

Van 14 mei tot en met 13 juli is er over de plannen een openbaar onderzoek. Tijdens die periode zal de provincie een infomarkt organiseren en kan een bezwaar ingediend worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is