Kurt Himpe

Provincieraadslid

Provincieraadslid van 2013-2018 en sinds 16/12/2021.

Kurt is schepen voor de N-VA in Izegem met de bevoegdheden cultuur, bibliotheek en archief, erfgoed, musea, kunstonderwijs, internationale samenwerking en noord-zuidbeleid en senioren.

Kurt is lid van de volgende provinciale commissies:

- lid van de 2de commissie:

 • Economie

Economie, KMO-beleid, beroepsopleiding, zee- en luchthavens, kenniscentrum en promotie van en de samenwerking met het Hoger Onderwijs, Syntra West, Westpoort en voorzitter stuurgroep ruimtelijke economie.

 • Woonbeleid
 • Ondersteuning Hoger Onderwijs
 • Externe Relaties en Noord-Zuid-beleid

Externe relaties, Europese programma's en Noord-Zuid-beleid.

 • Algemene financiering en budget

Financiële planning, beleids- en beheerscyclus, provinciale fiscaliteit.

 • Beleidsondersteunende dataverzameling

Algemene, statistische dataverzameling en -verwerking, Kenniscentrum West.

 • Streekontwikkeling

Gebiedsgerichte werking - streekontwikkeling, waaronder streekhuizen, regiocoördinatoren en projectcoördinatoren streekprojecten, stakeholders- en netwerkmanagement en afhandeling intercommunales/streekfonds en organisatie van socio-economisch en ruimtelijk-economisch streekoverleg. 

- lid van de 3de commissie:

 • Toerisme en recreatie

Toerisme, toeristische evenementen, toeristische en recreatieve promotie, openluchtrecreatie en Transfo.

 • Onderwijs

Flankerend onderwijsbeleid.

 • Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven

Ondersteuning van bovenlokale opleidingsinitiatieven in het veiligheidsdomein, MUG en reddingsdiensten.

 • Erfgoed

Landschappelijk en archeologisch erfgoed, erfgoedcommunicatie, erfgoedontsluiting, erfgoededucatie, molens, herinneringseducatie en Oorlog en Vrede.

 • Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke planning, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, specifieke bevoegdheid stedenbouwkundige beroepen.

 • Algemene en ondersteunde dienstverlening

Accommodatie, economaat, algemene ondersteunende dienstverlening, logistiek, facilitaire diensten en gebouwen.

 • Personeel

Personeelszaken inclusief gelijke kansenbeleid, interne en externe vorming, sociale dienst.