N-VA stelt papieren magazine ‘PREUS’ in vraag

Op 4 maart 2019, over deze onderwerpen: Communicatie, Efficiënte overheid, Financiën en begroting

N-VA West-Vlaanderen is niet te spreken over het provinciaal magazine dat onlangs in iedere West-Vlaamse bus viel. Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “In tijden van digitalisering, kostenbesparingen en milieubewustzijn vinden we het een fout signaal om een West-Vlaams provinciaal magazine uit te brengen. Dit kost de West-Vlaming een slordige 150 000 euro per editie. Op jaarbasis wil de Provincie drie exemplaren van ‘PREUS’ uitgeven en verdelen.”

Fractievoorzitter Kristof Pillaert: “Eén van de eerste beleidsdaden van deze meerderheid in deze legislatuur is …. een provinciaal magazine uitbrengen om zichzelf te promoten. Een overheid moet niet laten weten wat het doet zoals de gedeputeerde zegt maar moet het vooral tonen. Dit is echt een gemiste kans. N-VA staat voor een efficiënte, slagkrachtige en bovenal digitale overheid. Dit moet zowel terug te vinden zijn in de werking als in de communicatie.”

“N-VA staat niet voor een beleid dat de provincie als instelling promoot. De communicatie van de provincie dient louter te gaan over ‘producten’ zoals toerisme, fietspaden, provinciedomeinen, … Deze bevinden zich evenwel veeleer op het gebied van toerisme. Westtoer is dan ook het best geplaatst om deze promotie te verzorgen. Andere autonome provinciebedrijven zoals Inagro (landbouw) en de POM (economie) voeren reeds hun eigen specifieke communicatie.”

“Er bestaan genoeg alternatieven via nieuwskanalen, sociale media, websites en gemeentelijke infobladen om deze provinciale producten in de kijker te plaatsen. We hopen dat er een grondige evaluatie komt van dit magazine en dat dit magazine uiteindelijk wordt afgevoerd,” aldus fractievoorzitter Kristof Pillaert.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is