N-VA: “Aantal buurtinformatienetwerken in West-Vlaanderen moet opnieuw omhoog”

Op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Veiligheid

West-Vlaanderen – De N-VA trok tijdens de provincieraad aan de alarmbel over het dalende aantal buurtinformatienetwerken in West-Vlaanderen . “Terwijl het aantal BIN’s in Vlaanderen tussen 2020 en 2022 steeg van 1070 naar 1169 daalde dat aantal in de kustprovincie van 51 naar 49.  Tijdens feestdagen en de vakantieperiode stijgt het risico op inbraken en inbraakpogingen. De buurtinformatienetwerken zijn tijdens deze extra risicoperiode een belangrijke tool”, verduidelijkt provincieraadslid Johan De Poorter. De N-VA stelde daarom een aantal maatregelen voor om het aantal BIN’s in West-Vlaanderen opnieuw te verhogen.  Provincieraadsgouverneur Carl Decaluwé beloofde het item opnieuw op de agenda te plaatsen tijdens de overlegmomenten met de West-Vlaamse politiekorpsen.

Provincieraadslid Johan De Poorter: “Onze provincie is de pionier op vlak van buurtinformatienetwerken want Kortrijk was de eerste stad waar een BIN werd opgericht. Jammer genoeg telt West-Vlaanderen momenteel het op één na laagste aantal buurtinformatienetwerken.  Vermoedelijk is dat om BIN’s steunen op vrijwilligers en omdat de gemiddelde leeftijd van die leden vrij hoog is. Er is dringend nood aan vers bloed. We vragen daarom aan de politiezones en  gemeentebesturen om een wervingscampagne op te zetten. Daarnaast wil de N-VA de ledenbijdrage afschaffen. Tenslotte pleiten we er ook voor alternatieve kanalen zoals Whatsapp en Instagram in te schakelen”, stelt provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke.

In buurtinformatienetwerken bundelen de politie, buurtbewoners en de lokale overheden de krachten om de strijd aan te gaan tegen overlast en criminaliteit binnen een bepaalde buurt. Burgers contacteren de politie als ze iets verdacht opmerken maar de politie kan ook aan de burgers vragen alert te zijn.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is