Geen verdere sanering Provinciaal Domein ’t Veld in Ardooie

Op 10 december 2019, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn, Domeinen en Groene Assen, Patrimonium, Veiligheid

West-Vlaanderen / Ardooie / Meulebeke – Tijdens de afgelopen provincieraden rond de meerjarenplanning vroeg provincieraadslid Johan De Poorter uit Meulebeke meer informatie op omtrent de stand van zaken omtrent de sanering/baggeren van het ’t zeetje en de vijvers op het domein ’t Veld.

“Bij de eerste werken heeft men vastgesteld dat er zware metalen in de grond zaten waardoor de voorziene budgetten niet voldoende waren. Daarom heeft men de werken deels uitgevoerd maar niet volledig voltooid,” laat De Poorter weten.

Geen verder sanering de komende 5 jaar
De komende vijf jaar zal de provincie geen werken meer uitvoeren om de grond verder te saneren. In tussentijd is het eerste deel wel gebaggerd en aangelegd.

“Bijzonder jammer”, laat De Poorter weten. “Toch zal de deputatie op mijn bijkomende vraag via intern onderzoek de vervuiling in kaart brengen om dit in de toekomst toch aan te pakken.” Voorlopig heeft men een dam aangelegd tussen het gesaneerde deel en het niet-gesaneerde deel. “Daarom moeten we in de toekomst zeker aandachtig blijven voor deze tijdelijke oplossing.”

Geen hondenweide maar speelplein
Bijkomend nieuws is dat de huidige cafetaria 't Veld in maart 2023 zal moeten verdwijnen wegens stedenbouwkundig niet in orde. Maar de provincie zal een nieuwe locatie zoeken op het domein en een nieuwe cafetaria bouwen die stedenbouwkundig wel volledig in orde is.

“Naast de nieuwe cafetaria is er wel sprake van een nieuw belevingspark voor de kinderen, wat we als partij zeker verder ondersteunen. Jammer genoeg zijn er, in tegenstelling wat de gemeente Meulebeke liet weten,  voorlopig geen plannen om een hondenweide aan te leggen op het domein,” vult De Poorter aan.

“Onze gemeenteraadsleden zullen de komende jaren dit dossier ook verder opvolgen en blijven ijveren voor een mooie hondenweide,” besluit raadslid Johan De Poorter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is