Gedeputeerde valt uit rol in Facebookcampagne energiemakelaar

Op 21 december 2020, over deze onderwerpen: Communicatie, Energie, Ethisch handelen

West-Vlaanderen / Roeselare - “De eerste gedeputeerde hoort niet te figureren als posterboy in een Facebookcampagne van een energiebedrijf dat als makelaar actief is in West-Vlaanderen,” aldus provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel. “De provincie beslist over omgevingsvergunningen, ook voor de energiesector in West-Vlaanderen en dreigt deontologisch in nauwe schoentjes te komen.”

In de Facebookcampagne van het energiebedrijf Bolt vallen de talenten als posterboy van eerste gedeputeerde Naeyaert op. Hij wordt opgevoerd als werknemer van Inagro en schreeuwt op een dak van een stal zijn tevredenheid uit over het energiebedrijf Bolt dat als makelaar de groene energie van Inagro heeft vermarkt aan 13 gezinnen.

Provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel was in de provincieraad kritisch ten aanzien van dit optreden van de gedeputeerde.

Raadslid Aernoudt: “Het provinciebestuur beoordeelt in West-Vlaanderen omgevingsvergunningen in eerste aanleg of in beroep voor klasse 2-bedrijven. Als dit bedrijf straks ook installaties gaat bouwen komt de neutraliteit van de provincie in het gedrang.”

De gedeputeerde Naeyaert voerde aan dat Bolt alleen maar makelaar is van energie en zelf geen installaties bouwt en aldus geen vergunningen nodig heeft. Wim Aernoudt: “Dat is het project bij Inagro zeker zo. Maar als je de statuten van ‘Bolt energy’ leest, ontwaar je grote ambities voor de toekomst, zoals elk ambitieus privaat bedrijf, waardoor een deontologisch conflict niet uit te sluiten is.”

Bovendien staat in de statuten van ‘Bolt energy’ ook dat Luminus drie bestuurders mag benoemen in de raad van bestuur van Bolt. Luminus exploiteert in West-Vlaanderen heel wat windturbines die heel vaak onder vuur liggen door actiecomités.

Wim Aernoudt: “Wat moeten actiecomités dan denken als ze zien dat de eerste gedeputeerde van het beleidsniveau dat de vergunning verleent, verschijnt in een reclamecampagne van een energiebedrijf. Het is wachten tot de eerste gewiekste advocaat dit argument aanreikt om de neutraliteit van de provincie in twijfel te trekken.”

“De deputatie begeeft zich hier op glad ijs maar lijkt dat niet te beseffen of willen toegeven”, besluit raadslid Wim Aernoudt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is