Extra rijvak in asfalt op de Groene 62 en andere provinciale fietsassen

Op 2 maart 2021, over deze onderwerpen: Domeinen en Groene Assen, Mobiliteit en openbare werken

West-Vlaanderen / Torhout / Oostende / Gistel – Nieuwe klachten over de toestand van de Groene 62 werden door provincieraadslid Wim Aernoudt aangekaart op de provincieraad. De gedeputeerde erkende de problemen opnieuw en schoof naar voor om de provinciale groene fietsassen te voorzien van een extra rijvak in asfalt. Bij gebrek aan een goede halfverharding is dit zeker te overwegen.

Opnieuw bond provincieraadslid Wim Aernoudt uit Gistel de kat de bel aan. Klachten over de halfverharding waren door de sneeuwval en dooi schering en inslag. Dit stelt zich ook in periodes met veel regen. De halfverharding verandert in die periodes op een aantal plaatsen in een modderpoel.

Provincieraadslid Wim Aernoudt: “Na de dooi volgende een droge en zonnige periode waardoor de gereden diepe sporen droogden en keihard werden. Deze gevaarlijke situatie werd in een extra onderhoudswerk door de provincie snel aangepakt. Maar we verkiezen uiteraard een duurzame verharding.”

“De gedeputeerde Vanlerberghe zit al langer met z’n handen in het haar als het gaat over deze halfverharding. Hij schuift nu een nieuwe oplossing naar voor. Hij lanceerde het idee om het rijvak te ontdubbelen. Naast de halfverharding wordt een extra rijstrook in asfalt overwogen.

“Als er effectief geen kwalitatieve halfverharding kan gerealiseerd worden is dit uiteraard een oplossing. Het kan ook een scheiding bieden tussen trager en sneller fietsverkeer."

De N-VA-fractie stelt vast dat steeds meer mensen de fiets gebruiken voor het woon-werkverkeer op alle Groene Assen. Voor de Groene 62 specifiek zien we dat vanuit de landelijke gemeenten veel inwoners werken in Oostende of Torhout. Omdat deze fietsas een oude spoorweg is, loopt deze nu eenmaal kaarsrecht van Oostende naar Torhout. Daardoor is ze de kortste fietsweg tussen beide steden en dus zeer aantrekkelijk voor fietsers.

Wim Aernoudt besluit: “Welke oplossing ook geboden wordt, het fietscomfort moet dringend verbeterd worden. Dit zowel naar verharding als naar verlichting. Ook hier pleiten wij al langer voor installatie van volgverlichting.

Hiernaast vindt u foto's van de groeven op de Groene 62 tussen Oostende en Torhout.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is