Deputatie werkt aan provinciaal kader kleinhandel

Op 22 juni 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit en openbare werken, Ruimtelijke ordening

West-Vlaanderen - De provincie West-Vlaanderen werkt aan een provinciaal kader kleinhandel. Dat antwoordde gedeputeerde Franky De Block (sp.a) op een vraag van provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Op maandag 11 juni werd tijdens een congres ‘Baanbrekend winkelen’ een actieprogramma voorgesteld om de overrompeling van winkels langs steenwegen te stoppen. Het is een initiatief van de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en dertien gemeenten tekenden alvast een engagementsverklaring om de nieuwe aanpak in de praktijk om te zetten.

“In de periode 2008-2017 is de concentratie van detailhandel op steenwegen in Vlaanderen met 260 procent vloeroppervlakte toegenomen en neemt hierdoor 1,6 miljoen vierkante meter aan winkelvastgoed in. Veel agrarisch, woon- en industrieel gebied is ingenomen en de druk op de open ruimte neemt toe”, zegt provincieraadslid Himpe. “De drie provincies bundelen hun krachten om te zoeken naar een langetermijnvisie voor dit fenomeen. In het project worden vier verschillende zones uitgetekend: een winkelrijke zone, een clusterzone, een winkelarme zone en een no go zone. Hiervoor wordt ook samengewerkt met de retail- en vastgoedsector om tot één visie te komen”.

“Ook in onze provincie zijn er heel wat dergelijke situaties”, zegt Himpe die aandringt om ook in West-Vlaanderen een visie uit te werken.

Gedeputeerde De Block meldt dat met het nieuwe decreet handelsvestigingsbeleid de provincie bevoegd is om een aantal stappen te zetten. Binnenkort wordt een nota gefinaliseerd en er komt ook overleg met de andere Vlaamse provincies die al een actieprogramma opmaakten om na te kijken welke initiatieven ook in West-Vlaanderen kunnen toegepast worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is